מאגר מידע כלכלי

תקשורת

מיזוג ערוץ 10 – מכתב לממונה על הגבלים עסקיים – קריאה להימנעות מאישור מיזוג רשת וערוץ 10 – 06.2018

מיזוג ערוץ 10 – מכתב לממונה על הגבלים עסקיים – קריאה שלא לאשר מיזוג רשת-ערוץ 10 בגין החשש לפגיעה כפולה בתחרות החופשית ובתקשורת החופשית – 08.2018

הפרדה מבנית בבזק – מכתב ליועמש – פתיחת חקירה פלילית נגד בנימין נתניהו בגין השמטה לכאורה של קשריו עם שאול אלוביץ' משאלון ניגוד העניינים – 07.2017

הפרדה מבנית בבזק – מכתב ליועמש – קריאה לבדיקה של האישורים וההקלות שניתנו לחברת בזק על ידי משרד התקשורת על רקע חקירתו של שאול אלוביץ' – 06.2017

הפרדה מבנית בבזק – מכתב ליועמש – קריאה להקמת ועדה ציבורית בנושא ההפרדה המבנית בבזק והשפעותיה על הריכוזיות בשוק התקשורת – 02.2017

 

שוק ההון

גילוי היקף שעבודים על מניות בעלי שליטה – מענה מטעם רשות ניירות ערך – בירור בנוגע למדיניות השקיפות בנוגע לנכסי חברות משועבדים – 04.2012

גילוי היקף שעבודים על מניות בעלי שליטה – מכתב ליור רשות ניירות ערך – בירור בנוגע למדיניות השקיפות בנוגע לנכסי חברות משועבדים – 03.2012

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הפרטת הבורסה – שוק הסליקה בפרספקטיבה בינלאומית – 08.2015

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מאמר דעה דה-מרקר (נילי אבן-חן) – בחסות הרשות לניירות ערך הבנקים משתלטים על הבורסה – 12.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מחקר – סקירה השוואתית בנוגע לעמלות ניירות ערך שגובים חברי הבורסה בישראל – 06.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – הערות להצעת חוק – חוק ניירות ערך (תיקון מס' 50) (שינוי מבנה הבורסה), התשעו-2016 – 11.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מענה מטעם רשם ההקדשות – בקשה לרשום את הבורסה כחברה לתועלת הציבור – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב לרשם ההקדשות – בקשה לרשום את הבורסה כחברה לתועלת הציבור – 05.2016 

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מחקר – תרשים הכשל בהצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – 11.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב ליור ועדת הכספים – שינוי מועד הדיון בהצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב לוועדת השרים – הצבעה על תזכיר החוק לשינוי מבנה הבורסה – 06.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב לשר האוצר – קריאה לריוויזיה בהצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב לממונה על הגבלים עסקיים – העמלות מופרזות שנגבות בידי הבנקים לצורך שירותי מסחר בניירות ערך – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – מעמדם של נכסי הבורסה וזיקתם לציבור – 01.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – קריאה לריוויזיה בהצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הצורך בניתוק חברות ובעלות בבורסה – 10.2017

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – ניסיון להרוג זבוב עם תותח והחטאה – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – מעמדם של נכסי הבורסה וזיקתם לציבור – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס') (שינוי מבנה הבורסה), התשעו-2016 – 03.2016

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מאמר דעה [דה-מרקר, אלי סולם]- להפסיק לפחד מהטייקונים ולהאריך את תקופת הצינון – 08.2014

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוחמכתב ליור רשות ניירות ערך – דיווח מטעה בנוגע למינוי עודד שריג לדירקטור במגדל – 02.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב למגדל אחזקות – מינוי עודד שריג לדירקטור מנוגד לטובת החברה ודרוש רוב מיוחד – 02.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בחברת מגדל ביטוח – 08.2014

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח  – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בקבוצת אליהו – 01.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – מתן היתר שליטה בחברת מגדל למר שלמה אליהו – 05.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב למפקח על הבנקים – גילוי נאות לציבור לסיבות שהביאו לפסילתו לכאורה של מר אליהו מרכישת גרעין השליטה בבנק לאומי – 06.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב לפסגות (מכתב דומה הועבר לכל המוסדיים) – עצירת הליך המינוי של עודד שריג לדירקטור במגדל – 02.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב למפקח על הבנקים – ניסיונו של מר שלמה אליהו לרכישת השליטה על בנק לאומי – 05.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בקבוצת אליהו – 01.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בחברת מגדל ביטוח – 09.2014

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב למשנה ליועמש כלכלי – מתן היתר שליטה בחברת מגדל למר שלמה אליהו – 08.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בקבוצת אליהו – 09.2014

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב לרשות שוק ההון – 'מטבחון' אליהו בקבוצת מגדל, איון הפיקוח וחריגה מחוק החברות – 12.2018

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם המשנה ליועמש כלכלי – מתן היתר שליטה בחברת מגדל למר שלמה אליהו – 08.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם רשות שוק ההון – 'מטבחון' אליהו בקבוצת מגדל, איון הפיקוח וחריגה מחוק החברות – 12.2018

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם רשות ניירות ערך – דיווח מטעה בנוגע למינוי עודד שריג לדירקטור במגדל – 02.2015

 

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – יש לפזר את השליטה בכלל ביטוח בבורסה לפי המתווה – 01.2016

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – קריאה שלא להעניק היתר שליטה לחברת פוסון בחברת הפניקס – 09.2015

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – עצירת מכירת גרעין השליטה בחברת הפניקס – 08.2014

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – היתרי השליטה בפניקס ובכלל ביטוח 01.2016

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין -מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – קריאה חוזרת שלא להעניק היתר שליטה לחברת פוסון בחברת הפניקס – 12.2015

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – קריאה שלא להעניק היתר שליטה לחברת יאנגו הסינית בחברת הפניקס – 07.2016

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – קריאה שלא להעניק היתר שליטה לחברת יאנגו הסינית בחברת הפניקס – 07.2016

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והחיסכון – היתר מכירת השליטה בהפניקס חברה לביטוח לחברת יאנגו הסינית – 09.2016

חברות דירוג האשראי – נייר עמדה – הפרדת אחזקות צולבות בתאגידים פיננסיים וריאליים – 05.2013

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – הכשלים המובנים בשוק חברות הדירוג – 09.2012

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – הכשלים המובנים בשוק חברות הדירוג על רקע השיהוי בהורדת הדירוג של חברת אי.די.בי – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – הכשלים המובנים בשוק חברות הדירוג על רקע אי בחינת הדירוג של חברת אינטרנט זהב – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מכתב ומענה – סיכום פניות התנועה לאיכות השלטון בעניין פעילות חברות הדירוג – 2012-2013

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – כינוס חירום של הרגולטורים לבחינת איתנות המשק – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – השעיית רישיון חברת הדירוג מעלות והקמת וועדת בדיקת ממשלתית לבחינת תפקודן של חברות הדירוג – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מענה מטעם הרשות לניירות ערך – הכשלים בחברות הדירוג – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מענה מטעם חברות מדרוג – הכשלים בחברות הדירוג – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מענה מטעם משרד האוצר – הכשלים בחברות הדירוג – 09.2012

חברות דירוג האשראי – נייר עמדה – הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשעג-2013 – 10.2013

גרעיני שליטה  – נייר עמדה – גרעיני שליטה בדגש על תאגידים בנקאיים – 03.2013

גרעיני שליטה – מכתב לבנק ישראל – גרעיני שליטה והליכי מינוי דירקטורים – 09.2012

גרעיני שליטה – מכתב לוועדה להגברת התחרותיות במשק – הצורך בהכרעת הוועדה בנוגע לפירוק גרעיני השליטה בבנקים – 08.2011

גרעיני שליטה – מכתב (נוסף) לוועדה להגברת התחרותיות במשק – הצורך בהכרעת הוועדה בנוגע לפירוק גרעיני השליטה בבנקים – 09.2011

יישום רפורמת בכר – מאמר אקדמי [חוקים בקצרה, נילי אבן חן ויוסף קלמנוביץ] – תיקון מס' 15 לחוק הבנקאות (רישוי), התשסט-2009 – 09.2010

יישום רפורמת בכר – מענה מטעם בנק ישראל – הארכת היתר האחזקה של בנק לאומי בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים – 04.2009

יישום רפורמת בכר – מכתב לבנק ישראל – הארכת היתר האחזקה של בנק לאומי בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים – 12.2008

יישום רפורמת בכר – מכתב למבקר המדינה – התנהלות בנק לאומי בניגוד להוראות חוק הבנקאות – 02.2010

 

 

אגודות עותמניות

חופש מידע ממשרד הפנים – בקשה – מסד נתונים לעניין אגודות עותמניות – 05.2016

חופש מידע ממשרד הפנים – מענה- מסד נתונים לעניין אגודות עותמניות – 07.2016

חופש מידע מרשות המסים – בקשה (המשך) – אגודות המוכרות כמוסדות ציבור – 10.2017

חופש מידע מרשות המסים – בקשה – אגודות המוכרות כמוסדות ציבור – 08.2017

חופש מידע מרשות המסים – מענה (המשך) – אגודות המוכרות כמוסדות ציבור – 11.2017

מכתב למשרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 05.2010

חופש מידע מרשות המסים – מענה- אגודות המוכרות כמוסדות ציבור – 06.2017

מכתב למשרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 07.2016

מכתב להסתדרות הרפואית – פרסום דוחות כספיים אודות פעילות ההסתדרות הרפואית בישראל – 12.2017

מכתב למבקר המדינה – ביקורת על התנהלות ארגון המורים – 02.2014

קובץ התכתבויות התנועה עם גורמי מנהל – אגודות עותמניות – 2013-2017

מכתב לשרת המשפטים – דרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות – 06.2017

מכתב לשרת המשפטים – דרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות – 01.2017

מכתב לרשם התאגידים – אגודות עותמאניות שלא נרשמו כעמותות – 08.2013

מכתב לרשות המסים – לא לתת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לאגודות עותמניות – 12.2017

מכתב לרשות המסים – היעדר פיקוח על הטבות במס לאגודות העותומניות – 08.2017

מכתב למשרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 02.2010

מכתב למשרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 01.2012

מכתב לארגון המורים – בקשה לקבלת הבהרות בנוגע להתנהלות ארגון המורים – 02.2018

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 06.2012

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 08.2012

מענה מטעם מבקר המדינה – טיוטת דוח מבקר המדינה בנושא הפיקוח על אגודת עות'מאניות – 11.2016

מכתב לשר הפנים – דרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות 01.2017

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 11.2012

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 11.2011

מכתב לשרת המשפטים – קריאה לטיפול במחדל האגודות העותומאניות – 07.2016

מענה למבקר המדינה – טיוטת דוח מבקר המדינה בנושא הפיקוח על אגודת עות'מאניות – 11.2016

מענה מטעם שר הפנים – דרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות 02.2017

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 12.2010

מענה מטעם ההסתדרות הרפואית – פרסום דוחות כספיים אודות פעילות ההסתדרות הרפואית בישראל – 02.2018

מענה מטעם מבקר המדינה – ביקורת על התנהלות ארגון המורים – 03.2014

מענה רשם התאגידים – אגודות עותמאניות שלא נרשמו כעמותות – 09.2013

מכתב לשר הפנים – סמכות הפיקוח על אגודות עותומאניות – 08.2018

נייר עמדה – איסור מתן אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לאגודות עותומאניות – 05.2018

נייר עמדה – אגודות עות'מניות – פתרונות להעדר השקיפות – 07.2017

נייר עמדה – אמות המידה לאישור מלכרים לצורך סעיף 46 – 10.2017

עצומה (מכתב לשרת המשפטים) – קריאה לתמוך בהצעת חוק האגודות העותומאניות (רישום ופיקוח), התשעה–2015 – 07.2015

 

רגולציה

ריכוזיות ותחרות

תיקון פרצות בחוק הריכוזיות – טיוטה להצעת חוק – הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשעד-2013 (תיקון- תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה) – 01.2014

תיקון פרצות בחוק הריכוזיות – נייר עמדה לוועדת הכספים- יש לקדם את הקומה הבאה שתמנע ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות – 09.2017

תיקון פרצות בחוק הריכוזיות – מענה מטעם שרת המשפטים – קריאה דחופה לקידום תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות – 10.2017

תיקון פרצות בחוק הריכוזיות – מכתב לשרת המשפטים – קריאה דחופה לקידום תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות – 09.2017

ריכוזיות בענפי המשק – מענה מטעם המפקח על הבנקים – בקשה לבדוק את מניעיהם של הבנקים הגדולים במשק בסירובם לתת ערבויות לחברות שזכו במכרז הסלולר – 08.2011

ריכוזיות בענפי המשק – מענה מטעם מבקר המדינה – בקשה לבדוק את מניעיהם של הבנקים הגדולים במשק בסירובם לתת ערבויות לחברות שזכו במכרז הסלולר – 07.2011

ריכוזיות בענפי המשק – מכתב למפקח על הבנקים ולמבקר המדינה – בקשה לבדוק את מניעיהם של הבנקים הגדולים במשק בסירובם לתת ערבויות לחברות שזכו במכרז הסלולר – 07.2011

ריכוזיות בענפי המשק – מכתב לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר התקשורת – השפעתה של הריכוזיות במשק הישראלי על יכולת שוק הסלולר להיפתח לתחרות – 07.2011

רפורמה במשק החשמל – הליכים בבית משפט – החלטה על מתן צו על תנאי בבגץ 5027-17 – 07.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה בקריאה לעתור לבגץ נגד פסד ביהד לעבודה – 05.2017

רפורמה במשק החשמל – הישגי המחלקה – במסגרת הפעילות לשיפור מתווה הרפורמה במשק החשמל – 07.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב – ליועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה והמחלקה למשפט העבודה בקריאה להמשך ניהול ההליך בבגץ – 10.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לראש הממשלה בקריאה להגשמת רפורמה תחרותית במשק, להתנהלות בשקיפות ולקידום ההליך בבגץ – 12.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לראש הממשלה, שר האוצר ויור רשות החברות הממשלתיות בעניין החשש להיעדר תוקף חוקי להסכם הקיבוצי – 05.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לשר האוצר ושר האנרגיה בקריאה להגשמת רפורמה תחרותית במשק מבלי לסגת מההליך בבגץ – 11.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לשר האוצר ושר האנרגיה בקריאה נוספת להגשמת רפורמה תחרותית במשק ולהתנהלות בשקיפות ציבורית – 12.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לשר האנרגיה ויור רשות החשמל החלטת מדיניות שר האנרגיה בנושא הרפורמה – 06.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב – קריאה לראש הממשלה שלא לסגת מעתירת המדינה בבגץ שתכריע על זכויות השביתה של עובדים במונופולים – 03.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב – קריאה לשר האוצר ושר האנרגיה להתנהלות בשקיפות ציבורית במסגרת המומ בעניין הרפורמה במשק החשמל – 03.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב הארגונים – דרישה לעריכת שימוע ציבורי על הרפורמה – 05.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב הארגונים – לראש רשות המסים לגבי סוגיית המס ברפורמה – 05.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב מטעם הארגונים – לשר האוצר בקריאה לשיפור מתווה הרפורמה בחברת החשמל – 05.2018

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת מראני ליישום שינויים מבניים במשק החשמל – 03.2003

רפורמה במשק החשמל – מכתב מטעם הארגונים – למשרד רהמ ומשרד האנרגיה העדר דוח אר.איי.איי ברפורמה בשוק האגירה בחשמל – 07.2018

רפורמה במשק החשמל – נייר עמדה – מסמך הערות לתזכיר חוק משק החשמל (רפורמה במשק החשמל), התשעח-2018 – 07.2018

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח מקינזי מתווה הרפורמה במשק החשמל בישראל – 04.2005

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח דלויט בנושא הרפורמה במשק החשמל הישראלי – 08.2002

רפורמה במשק החשמל – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף לבגץ 5027-17 במעמד ידיד בית המשפט – 11.2017

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת ורדי לבחינת זכיון חברת החשמל לישראל חלק א – 12.1992

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת ורדי לבחינת זכיון חברת החשמל לישראל חלק ב – 12.1992

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת פוגל לבדיקת תעריפי החשמל – 10.1991

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת צמנסקי להיערכת משרד האנרגיה והתשתיות לארגון מחדש של משק החשמל בישראל – 07.1994

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח קיי.פי.אם.גי בנושא הרפורמה במקטע האספקה במשק החשמל הישראלי – 12.2005

רפורמה במשק החשמל – נייר עמדה ומחקר מקיף – הרפורמה במשק החשמל, 1948-2009 – 08.2009

חוק הריכוזיות – מכתב ליור הכנסת – הדיונים על הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מכתב ליור הכנסת – טיוטת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 06.2012

חוק הריכוזיות – בקשת חופש מידע למשרד המשפטים – פרסום עמדות ותגובות הציבור בנוגע לתזכיר החוק – 06.2012

חוק הריכוזיות – מכתב ליור הבית היהודי – התחייבות לטפל בבעיית הריכוזיות כתנאי במומ הקואליציוני – 01.2013

חוק הריכוזיות – מכתב ליור יש עתיד – התחייבות לטפל בבעיית הריכוזיות כתנאי במומ הקואליציוני – 01.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה – הנחת טיוטת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה ולשרים – דיוני וועדת הכספים בהצעת חוק הריכוזיות – 05.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לשר האוצר – בקשה לקיום פגישה בנושא הטיפול בבעיית הריכוזיות – 03.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לשר התמת – בקשה לקיום פגישה בנושא הטיפול בבעיית הריכוזיות – 03.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לשר האוצר ולשר הכלכלה – החלת דין רציפות על הצעת חוק קידום התחרותיות – 04.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה ולשר האוצר – אישור הצעת החוק לצמצום הריכוזיות ולהגברת התחרותיות על ידי ממשלת ישראל – 06.2012

חוק הריכוזיות – מכתב מכתב לשרי כלכלה והאוצר – קידום דעת המיעוט של פרופ' יוגין קנדל ופרופ' עודד שריג – 05.2013

חוק הריכוזיות – מענה מסיעת העצמאות – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 09.2012

חוק הריכוזיות – מענה משר האנרגיה והמים – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מענה משרד ראש הממשלה – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – נייר עמדה – הפרדת אחזקות ריאליות ופיננסיות – 08.2013

חוק הריכוזיות – מענה לבקשת חופש מידע למשרד המשפטים – פרסום עמדות ותגובות הציבור בנוגע לתזכיר החוק – 11.2012

חוק הריכוזיות – מענה מחכ דר מרינה סולקין – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מענה מוועדת הכספים – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 03.2012

חוק הריכוזיות – נייר עמדה – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשעב-2012 – 05.2013

חוק הריכוזיות – מענה מאת הרב הראשי לישראל (הרב שלמה עאמר) – שאלות הלכתיות הנוגעות לריכוזיות – 2013

חוק הריכוזיות – קובץ ניירות עמדה – הצעת החוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות, התשעב- 2012 – 2013

חוק הריכוזיות – נייר עמדה – פרק ד, הפרדת החזקות ריאליות ופיננסיות, שלוש חלופות – 06.2013

חוק הריכוזיות – שאלות להיוועצות עם הרב הראשי לישראל (הרב שלמה עאמר) – שאלות הלכתיות הנוגעות לריכוזיות – 2013

חוק הריכוזיות – הערות לתזכיר חוק – החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשעב-2012 – 06.2012

חוק הריכוזיות – מכתב לחברי הכנסת – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מכתב לשרים – טיוטת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 06.2012

חוק הריכוזיות – קובץ ניירות עמדה – אחזקות צולבות בתאגידים פיננסיים וריאליים – 2013

חוק הריכוזיות – קובץ ניירות עמדה – בנושא הריכוזיות – עד ה-08.2012

חוק הריכוזיות – קובץ ניירות עמדה – הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת הריכוזיות – הליכים משפטיים – עתירה לבגצ להוצאת צו מניעה משינוי הרכב ועדת הריכוזיות – גוף העתירה – 09.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לאקדמיה ללשון – הצורך בקביעת מונח עברי הולם לפעולה המכונה 'תספורת' חוב – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לבכירי המערכת הפוליטית והרגולטורית – התבטאות פומבית של פרופ' זוהר גושן, חבר הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בנושא הריכוזיות במשק – 05.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הכספים (חכ חיים אורון) – קריאה להקים ועדה לבחינת דרכים לצמצום כוחן של פירמידות השליטה במשק – 06.2010

ועדת הריכוזיות – מכתב לוועדת ביקורת המדינה ולמבקר המדינה – בחינת רווחי הון שנוצרים על ידי לוליינות חשבונאית – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – בקשה לפרסום ניירות העמדה שיוגשו לוועדה ותמלולי השימועים שייערכו בפניה – 11.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הכלכלה – בקשה לפגישה עמך להצגת עמדות התנועה למען איכות השלטון בישראל בעניין המשק הישראלי והמצוקות החברתיות-כלכליות – 01.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לוועדת ביקורת המדינה ולמבקר המדינה – בקשה לבדיקת התחלופה הרבה של חברי הוועדה להגברת התחרותיות במשק – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – דוגמה נוספת לצורך בהפרדה מוחלטת – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – איסור כהונה של דירקטור בתאגיד ריאלי במקביל לכהונה בדירקטוריון של תאגיד פיננסי – 01.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי הצוות המקצועי – אימוץ המלצות וועדת הריכוזיות על ידי ממשלת ישראל – 04.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – בעניין מעורבותה של חברת 'כלל' בהסדר החוב של חברת 'טאו' – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – האופן שבו פירמידות השליטה מאפשרות לבעלי השליטה – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הפרדה מוחלטת בין ההחזקות הצולבות במשק (דוגמה נוספת) – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הפרדה מוחלטת בין ההחזקות הצולבות במשק – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הצורך בפרסום פרוטוקולי עבודת הוועדה – 09.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הצורך בהכרעת הוועדה בנוגע לפירוק גרעיני השליטה בבנקים – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – כהונה צולבת של דירקטורים בגופים פיננסיים וריאליים – 01.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב למפקח על הבנקים – מכירת החזקות של משפחת מנור באיי.די.בי או בבנק איגוד – 08.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב ליועמש לממשלה – בקשה להנחיית היועמש כי ועדת הריכוזיות תישאר בהרכבה הנוכחי וזאת עד לפרסום מסקנותיה הסופיות – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הצורך בהסדר חוקי שימנע מבעלי הון אשר כשלו בהשבת חובות למחזיקי אגח לגייס כספים בשוק ההון – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב ליו"ר ועדת הכלכלה לפתרון בעיית הריכוזיות 31.5.2010

ועדת הריכוזיות – מכתב למשנה ליועמש כלכלי פיסקלי – בקשה לעיון בטיוטת חוק הריכוזיות – 05.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הצורך בניתוק הקשר שבין חברות דירוג האשראי לבין החברות המדורגות על ידן – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מענה מטעם ראש הממשלה – התבטאות פומבית של פרופ' זוהר גושן, חבר הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בנושא הריכוזיות במשק – 05.2011

ועדת הריכוזיות – מענה מטעם האקדמיה ללשון – הצורך בקביעת מונח עברי הולם לפעולה המכונה 'תספורת' חוב – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מענה מטעם רשות ניירות ערך – בירור בנוגע להיקף מדיניות חובת הגילוי של הרשות לניירות ערך – 04.2012

ועדת הריכוזיות – מענה מטעם רשות ניירות ערך – התבטאות פומבית של פרופ' זוהר גושן, חבר הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בנושא הריכוזיות במשק – 05.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה – קריאה להקים ועדה לבחינת דרכים לצמצום כוחן של פירמידות השליטה במשק – 09.2010

ועדת הריכוזיות – מצגת – הישגי ביניים לתנועה לאיכות השלטון במאבק בריכוזיות – עד ה-07.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לשרים – בקשה לפגישה להצגת עמדות התנועה למען איכות השלטון בישראל בעניין המשק הישראלי והמצוקות החברתיות-כלכליות – 01.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה, לנגיד בנק ישראל ולשר האוצר – קריאה דחופה להקמה מיידית של ועדה לבחינת הריכוזיות במשק הישראלי – 10.2010

ועדת הריכוזיות – מכתב לרשות ניירות ערך – בירור בנוגע להיקף מדיניות חובת הגילוי של הרשות לניירות ערך – 03.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לשר האוצר ולממונה על שוק ההון – העברתם של חצי מיליארד שקלים כהלוואת גישור מאי.די.בי לכור – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מצגת לוועדת הריכוזיות – הופעת התנועה לאיכות השלטון – 12.2011

ועדת הריכוזיות – נייר עמדה – נייר עמדה בעקבות טיוטת ההמלצות שפרסמה הוועדה – בעניין גרעיני שליטה – 10.2011

ועדת הריכוזיות – מצגת – ריכוזיות – פירמידות השליטה, נחזקות צולבות וגרעיני שליטה – 2011

ועדת הריכוזיות – מצגת לוועדת הריכוזיות (שימוע) – פירמידות השליטה והחזקות צולבות נוגדות את טובת הציבור – 05.2011

ועדת הריכוזיות – מצגת לוועדת הריכוזיות – הופעת התנועה לאיכות השלטון – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מצגת לכנס ריכוזיות במכון נאמן – המלצות לפירוק הפירמידות במשק הישראלי – 02.2012

ועדת הריכוזיות – מצגת לכנס ריכוזיות במכון נאמן – מבנה החזקות פירמידלי והפער בין הון לשליטה – 02.2012

ועדת הריכוזיות  – נייר עמדה לוועדת הריכוזיות – בתגובה לפרסום המלצות הביניים של הוועדה – 11.2011

ועדת הריכוזיות – קובץ סיקור תקשורתי – ועדת הריכוזיות ופעילות התנועה לאיכות השלטון – 2011-2012

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מכתב (תזכורת) לשר האוצר ולמפקחת על הבנקים – אי-קיום החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל – 07.2018

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מצגת לוועדה – עמדת התנועה למען איכות השלטון – 07.2015

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה – הערות להצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשעו-2016 (תקציר מנהלים) – 12.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מצגת לוועדה – התייחסות התנועה למען איכות השלטון לדוח הביניים – 02.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מכתב לשר האוצר ולמפקחת על הבנקים – אי-קיום החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל – 04.2018

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה – הערות להצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשעו-2016 – 12.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה לוועדה – עמדות וטענות בעניין מסקנות הביניים – 02.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מכתב לוועדת היישום ולשר האוצר – התרעה על אי-החוקיות שבאי-קביעת תבחינים מדידים לרפורמה – 12.2017

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה – הערות לתזכיר חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשעו-2016 – 07.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה לוועדה – עבור הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים – 12.7.2015

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה לוועדה – עמדות וטענות בעניין מסקנות הביניים (נספחים) – 02.2016

מכתב ליור ועדת הכלכלה – קריאה לצמצום הפטור מחוק ההגבלים העסקיים כך שלא יחול על המשווקים של התוצרת החקלאית – 02.2014

מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – עסקת מכירת חברת 'משאב' למשפחת לבנת – 02.2012

מענה מטעם היועמש לממשלה – בדיקת ההסכמה להעניק חסינות תעסוקתית לעובדי נמלי-הים – 10.2017

מענה מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים – עסקת מכירת חברת 'משאב' למשפחת לבנת – 05.2012

מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – עסקת מכירת חברת 'משאב' למשפחת לבנת – 05.2012

נייר עמדה – צמצום הפטור מהגבלים עסקיים על תוצרת חקלאית (ס' 3(4) לחוק ההגבלים העסקיים) – 01.2014

מענה מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים – עסקת מכירת חברת 'משאב' למשפחת לבנת – 02.2012

 

יוקר המחיה בשוק המזון

מועצת הדבש– נייר עמדה – אסדרת משק הדבש בישראל בחקיקה מוגש לוועדת הכלכלה – 02.2016

מועצת הדבש – נייר עמדה – הערות על הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשעה-2014 מוגש לוועדת הכלכלה – 06.2018

מועצת הדבש – נייר עמדה – ענף גידול הדבורים מוגש לוועדת הכלכלה – 02.2014

מועצת הדבש – נייר עמדה – עקרונות יסוד לאסדרת משק הדבש מוגש לוועדת הכלכלה – 06.2017

מועצת הדבש – נייר עמדה – תגובה לתזכיר חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשעד-2013 – 11.2013

מועצת הדבש – מועצת הדבשהליכים בבית המשפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף לבגץ 4239-17 במעמד ידיד בית המשפט – 09.2017

מועצת הדבש – הליכים בבית המשפט – תגובת התנועה להודעת עדכון מטעם משרד החקלאות בבגץ 4239-17 – 07.2018

מועצת הלול – הודעה לעיתונות – מתן סובסידיות למי שאינם חקלאים מהווה נושא חדש לחוק הגליל לקראת ישיבת ועדת הכנסת – 03.2017

מועצת הלול – מכתב – לחשבת הכללית במשרד האוצר בקריאה לעריכת ביקורת על הסדר חלף פטם – 08.2016

מועצת הלול – מכתב – ליועץ המשפטי לממשלה להורות למשרד החקלאות להפסיק את העברת הכספים במסלול חלף פטם – 12.2016

מועצת הלול – מכתב – ליור הכנסת, יועמש הכנסת ויור ועדת הכנסת הארכת תוקף חוק הגליל כהצעת חוק תקציבית – 03.2017

מועצת הלול – מכתב – ליור ועדת הכלכלה בעניין הרפורמה בענף הפטם – 03.2016

מועצת הלול – מכתב – ליור הכנסת, יועמש הכנסת ויור ועדת הכנסת הארכת תוקף חוק הגליל כנושא חדש – 03.2017

מועצת הלול – מועצת הלולמכתב – לממונה על ההגבלים העסקיים על תזכיר חוק מועצת הלול (תיקון מס 16) – 10.2014

מועצת הלול – מכתב – לשר הבריאות קריאה לקביעת איסור על מכירת ביצי רבייה למאכל בתקנות – 08.2016

מועצת הלול – מכתב – לשר החקלאות בקריאה להפסיק את העברת הכספים במסלול חלף פטם – 08.2016

מועצת הלול – מכתב – לשר החקלאות והאוצר בעניין הסכם בין הממשלה לחקלאים בענף ההטלה וחוק הגליל – 04.2016

מועצת הלול – מכתב – לשר החקלאות להוציא את השירותים הוטרינריים ממועצת הלול – 08.2016

מועצת הלול – מסמך מידע – דוח ביקורת של החשב הכללי בעניין סובסידיות בחקלאות – 07.2014

מועצת הלול – נייר עמדה – התייחסות התנועה לאיכות השלטון לתזכיר חוק המועצה לענף הלול – 08.2014

מועצת הלול – מענה מטעם יור ועדת הכלכלה – הרפורמה בענף הפטם – 04.2016

מועצת הלול – נייר עמדה – התנגדות להחלת תכנון בענף הלול מוגש לועדת הכלכלה – 11.2018

מועצת הלול – נייר עמדה – מוגש לועדת הכלכלה קריאה לביטול הקרטל בענף הפטם – 10.2015

מועצת הלול – נייר עמדה – קריאה להימנע מעיגון מסלול חלף פטם בחוק הגליל – 03.2017

עריכת מפקד חקלאי – מכתב – ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה תגובה לעניין דרישה לקיום מפקד חקלאי – 12.2014

עריכת מפקד חקלאי – מכתב – לראש הממשלה בדירשה לעריכת מפקד חקלאי – 05.2015

עריכת מפקד חקלאי – מכתב – לשר האוצר ולשר החקלאות בדרישה לעריכת מפקד חקלאי – 12.2014

עריכת מפקד חקלאי – מכתב ומענה – ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדרישה לקיום מפקד חקלאי – 10-11.2014

עריכת מפקד חקלאי – מענה מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – דרישה לקיום מפקד חקלאי – 12.2014

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – מכתב – למשרד החקלאות הצגת המשמעויות של הארכת חוק הגליל בועדת הכספים – 01.2017

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – מכתב – לשרת המשפטים בקריאה שלא לאשר את הארכת חוק הגליל בועדת השרים לענייני חקיקה – 12.2016

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – מסמך מידע – חוות דעת מטעם פרופ נלי מונין האם ישראל מפה את הסכמי הסחר הבינל באמצעות חוק הגליל – 03.2017

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – מכתב – בקשה לקיום פגישה במשרד האוצר בעניין הפרת הסכמי הסחר הבינל באמצעות התמיכות בחקלאות – 05.2018

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – נייר עמדה – התנגדות התנועה להארכת חוק הגליל לאור הפרת הסכמי הסחר הבינל מוגש לועדת הכספים – 01.2017

ייבוא אננס – נייר עמדה – ייבוא אננס לישראל קול קורא משרד החקלאות – 02.2018

קרטל הפטם  – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – 08.2017

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – החלטת השופטים לאשר את הצטרפות התנועה לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – 06.2018

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – סיכומים מטעם התנועה בדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – 10.2018

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – תשובת התנועה לתגובת המשיבות בבקשה להצטרף לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – 10.2017

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – תשובת התנועה לתגובת המשיבות בבקשה להצטרף לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם- נספחים – 10.2017

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – נספחים – 08.2017

תיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות – מסמך מידע – חוות דעת של פרופ נלי מונין האם תזכיר חוק עידוד השקעות הון בחקלאות מפר את הסכמי הסחר הבינל – 06.2018

תיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות – נייר עמדה – הערות התנועה בעניין תזכיר חוק עידוד השקעות הון בחקלאות – 06.2018

תיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות – נייר עמדה – הערות התנועה על הצעה לתיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות מוגש לועדת הכספים – 11.2018

 

מועצת הצמחים – מסמך מידע – דוח ועדת צידון 1990

מועצת הצמחים – מסמך מידע – הועדה לבחינת המועצה לייצור צמחים ושיווקם מוגש לשר החקלאות ועדת שאלתיאלי – 11.2006

מועצת הצמחים – מסמך מידע – דוח צוות קדמי לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה – 07.2012

מועצת הצמחים – מכתב – ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהימנות נתוני מחירי הירקות במדדי הלמס – 04.2014

מועצת הצמחים – מענה מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – מהימנות נתוני מחירי הירקות במדדי הלמס – 04.2014

מועצת הצמחים – מכתב – ליועצת המשפטית של ועדת הכלכלה ביטול הצורך באישור ועדת הכספים בנושא היטלים הנגבים במסגרת חוק מועצת הצמחים – 10.2014

מועצת הצמחים – מכתב – למנהלת ועדת הכלכלה של הכנסת בעניין הצעת חוק מועצת הצמחים תיקון 10 – 11.2014

מועצת הצמחים – מכתב – הממונה על ההגבלים העסקיים חשש לפעילות המנוגדת לדיני ההגבלים בין חברות לרכישת תוצרת חקלאית – 01.2015

מועצת הצמחים – מענה מטעם רשות ההגבלים העסקיים – חשש לפעילות המנוגדת לדיני ההגבלים העסקיים – 02.2015

מועצת הצמחים – מכתב – הממונה על ההגבלים העסקיים חשש להסדר כובל או קו פעולה אסור באמצעות פרסום מחירים – 08.2015

מועצת הצמחים – מכתב – למשרד החקלאות ומשרד האוצר הצוות להסדרת התארגנות וולונטרית של מגדלי פירות וירקות – 11.2015

מועצת הצמחים – מכתב – למשרד החקלאות ומשרד האוצר יש להקים צוות להסדרת התארגנות וולונטרית של מגדלי פירות וירקות בהתאם להחלטת ממשלה – 11.2015

מועצת הצמחים – מכתב – למשרד החקלאות ומשרד האוצר יש להקים צוות להסדרת התארגנות וולונטרית של מגדלי פירות וירקות – 11.2015

מועצת הצמחים – מענה מטעם משרד החקלאות – הקמת צוות להסדרת התארגנות וולונטרית של מגדלי פירות וירקות – 11.2015

מועצת הצמחים – נייר עמדה – עבור הצוות לבחינת הצעה לתיקון חוק מועצת הצמחים – 01.2016

מועצת הצמחים – נייר עמדה – עבור הצוות לבחינת הצעה לתיקון חוק מועצת הצמחים – נספחים – 01.2016

מועצת הצמחים – מכתב – רשות ההגבלים העסקיים חשש להסדר כובל או קו פעולה אסור באמצעות פרסום מחירים – 03.2016

מועצת הצמחים – מכתב – קריאה נוספת להפעלת הסמכות בחוק לסגירת מועצת הצמחים – 03.2018

מועצת הצמחים – מסמך מידע – עמדת משרד החקלאות בצוות הבינמשרדי לעניין מועצת הצמחים – 07.2016

מועצת הצמחים – מכתב – שר החקלאות לשר האוצר מתווה לבחינת שינויים במועצת הצמחים – 07.2016

מועצת הצמחים – מכתב – לרשות ההגבלים העסקיים פגיעה בתחרות באמצעות פעילות מועצות הייצור החקלאיות – 08.2016

מועצת הצמחים – מסמך מידע – סיכום עבודת הועדה לבחינת הצעה לתיקון חוק מועצת הצמחים – 11.2016

מועצת הצמחים – מכתב – שר החקלאות לשר האוצר מתווה לבחינת שינויים במועצת הצמחים – 12.2016

מועצת הצמחים – מענה מטעם היועמש לממשלה – בדיקת ההסכמה להעניק חסינות תעסוקתית לעובדי נמלי-הים – 10.2017

מועצת הצמחים – מסמך מידע – מתווה לעדכון התוספת לחוק מועצת הצמחים – 10.2017

מועצת הצמחים – מכתב – קריאה לשר החקלאות להורות על סגירת מועצת הצמחים והפיכתה לגוף וולונטרי – 11.2017

מועצת הצמחים – נייר עמדה – הערות בדבר טיוטת הודעת מועצת הצמחים שינוי התוספת לחוק – 11.2017

מועצת הצמחים – מענה מטעם משרד החקלאות – הודעה על שינוי התוספת לחוק מועצת הצמחים – 12.2017

מועצת הצמחים – מכתב – לשר החקלאות ושר הכלכלה בקריאה להפעיל את הסמכות בחוק ולהורות על סגירת מועצת הצמחים – 12.2017

מועצת הצמחים – מענה מטעם מנכל משרד החקלאות – סעיף 69 לחוק מועצת הצמחים – 03.2018

מועצת הצמחים – נייר עמדה – הערות בדבר הצעת חוק מועצת הצמחים תיקון 10) התשעד-2014 – 05.2018

מועצת הצמחים – מענה מטעם מועצת הצמחים – מידע בעניין המכון להדברה ביולוגית – 05.2018

מועצת הצמחים – מכתב – תזכורת לקריאה נוספת לשר החקלאות להפעלת הסמכות בחוק לסגירת מועצת הצמחים – 08.2018

מועצת הצמחים – מענה מטעם מנכל משרד החקלאות – הפעלת הסמכות בחוק לסגירת מועצת הצמחים – 10.2018

מועצת הצמחים – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף כמשיבים לעתירה בבגץ 36-18 נספחים חלק א – 10.2018

מועצת הצמחים – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף כמשיבים לעתירה בבגץ 36-18 נספחים חלק ב – 10.2018

מועצת הצמחים – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף כמשיבים לעתירה בבגץ 36-18 נספחים חלק ג – 10.2018

מועצת הצמחים – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף כמשיבים לעתירה בבגץ 36-18 – 10.2018

 

בנקאות

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עעמ 5089-16 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי – סיכומים – 12.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עעמ 5089-16 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי – ערעור – 06.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עעמ 5089-16 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי – תיק אסמכתאות – 12.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עעמ 5089-16 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי – תיק מוצגים- 06.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עתמ 22113-05-15 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי -עיקרי טיעון – 05.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עתמ 22113-05-15 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי -עתירה (כולל נספחים) – 05.2015

שקיפות בנק ישראל – מכתב למפקחת על הבנקים – מהפכת השקיפות הנדרשת בפיקוח על הבנקים – 11.2018

הצוות לבדיקת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) – נייר עמדה לצוות – המלצות הועדה להגברת התחרותיות בענף הבנקאות – 05.2013

הצוות לבדיקת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) – נייר עמדה לצוות – הערות בתגובה להמלצות ביניים – 08.2012

הצוות לבדיקת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) – נייר עמדה לצוות (נספחים) – המלצות הועדה להגברת התחרותיות בענף הבנקאות – 05.2013

הצוות לבדיקת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) -מצגת עבור הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות – 09.2012

מענה מטעם המפקח על הבנקים – פרסום דוח המעילות לשנת 2009 – 02.2010

מכתב לבנק ישראל – בחינת הסדר הפשרה המתגבש בין בנק לאומי למשרד המשפטים האמריקאי והצורך בביצוע חקירה והטלת אחריות אישית על גורמים בבנק לאומי – 11.2014

מענה מטעם רשות ההגבלים העסקיים – הכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז – 01.2007

מכתב לבנק ישראל – קריאה שלא לאשר את עסקת המכירה של מחצית מהחזקות אריסון בבנק הפועלים – 10.2017

מכתב למפקח על הבנקים – פרסום דוח המעילות לשנת 2009 – 02.2010

מענה מטעם בנק ישראל – בחינת הסדר הפשרה המתגבש בין בנק לאומי למשרד המשפטים האמריקאי והצורך בביצוע חקירה והטלת אחריות אישית על גורמים בבנק לאומי – 11.2014

מענה מטעם בנק ישראל – קריאה שלא לאשר את עסקת המכירה של מחצית מהחזקות אריסון בבנק הפועלים – 12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

רכישת מניות עצמית על ידי הבנקים -מסמך מידע – אישור לרכישת מניות עצמית לבנק לאומי – מענה לבקשת חופש מידע – 11.2018

רכישת מניות עצמית על ידי הבנקים – מסמך מידע – חוזר בנק ישראל האוסר על רכישת מניות עצמית – מענה לבקשת חופש מידע – 11.2018

רכישת מניות עצמית על ידי הבנקים – בקשת חופש מידע לבנק ישראל – אישור לרכישה עצמית על-ידי בנק לאומי לישראל – 11.2018

רכישת מניות עצמית על ידי הבנקים – מכתב למפקחת על הבנקים – שמירת האיסור על רכישה עצמית של הבנקים – 07.2018

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מכתב לוועדה לבדיקת מינויים – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית-דחוף – 06.2016

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם בנק ישראל – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 04.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם בנק ישראל – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 07.2016

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מכתב לראש הממשלה, לנגידת בנק ישראל ולמשנה ליועמש (כלכלי) – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית-דחוף – 04.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם בנק ישראל – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 07.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל -מענה מטעם בנק ישראל – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 09.2016

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם הוועדה לבדיקת מינויים – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 09.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם המשנה ליועמד (כלכלי) – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 02.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מכתב ליועמש – מינוי נציגי ציבור לוועדה המוניטרית – 12.2016

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מכתב ליועמש – מינוי נציגי ציבור לוועדה המוניטרית – 12.2016

מיזוג בנק אגוד ובנק מזרחי-טפחות – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים ולמפקחת על הבנקים – קריאה (ראשונה) להימנע מאישור רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחוות – 08.2017

מיזוג בנק אגוד ובנק מזרחי-טפחות – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים ולמפקחת על הבנקים – קריאה (שניה) להימנע מאישור רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחוות – 09.2017

מיזוג בנק אגוד ובנק מזרחי-טפחות – נייר עמדה (שני) לוועדת הכספים – אין לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות – 10.2017

מיזוג בנק אגוד ובנק מזרחי-טפחות – נייר עמדה (ראשון) לוועדת הכספים – אין לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות – 09.2017

הסדרי חוב ללווים גדולים

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – מכתב לוועדה – הזמנת בעלי תפקידים קודמים להופיע בפני ועדת החקירה – 11.2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – אזכורי התנועה לאיכות השלטון בדיוני ועדת החקירה הפרלמנטרית להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – 2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – מכתב לוועדה – הצעות (ביניים) להמלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית – 12.2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – פיקוח ואכיפה בידי בנק ישראל להלכה ולמעשה השוואה לרגולטורים פיננסיים בישראל – 11.2019

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – מכתב לשר האוצר – הרחבת סמכויות הוועדה הפרלמנטרית – 06.2017

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – המלצות לנושאים לדיון – 07.2017

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – מכתב לוועדת הכספים – הקמת ועדת חקירה לכשלי אשראי לקבוצת אי.די.בי- 01.2014

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – שקיפות בנק ישראל, השוואה בינלאומית – 03.2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – שקיפות בנק ישראל, השוואה לרגולטורים פיננסיים בישראל – 11.2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – מורה נבוכים מצע לדיון – 12.2017

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – שקיפות בנק ישראל השוואה לרגולטורים פיננסיים בישראל – 11.2018

הזמנה מטעם ועדת אנדורן – הוועדה מזמינה את התנועה להגיש עמדתה לדוח הביניים – 06.2014

מכתב לבכירי המערכת השלטונית והכלכלית – הקמת ועדת בדיקה להסדרי חוב – 05.2013

מכתב לבנק ישראל – הקצאת אשראי לאליעזר פישמן והטיפול בחובותיו – 11.2016

מכתב לבנק ישראל – התנגדות להסדר החוב עם אליעזר פישמן וחקירת מתן האשראי – 06.2017

מכתב לבנק ישראל – פיקוח בזמן אמת אחר האשראי הניתן לשלמה אליהו – 12.2016

מכתב לדירקטוריון בנק דיסקונט – פיקוח על הלוואות לקבוצת אי.די.בי, גנדן וטומהוק – 02.2013

מכתב לבנק ישראל – התערבות הפיקוח על הבנקים בסוגיית חובות קבוצת אי.די.בי למערכת הבנקאית – 03.2014

מכתב לדירקטוריון בנק הפועלים – פיקוח על הלוואות לקבוצת אי.די.בי, גנדן וטומהוק – 02.2013

מכתב לדירקטוריון בנק לאומי – פיקוח על הלוואות לקבוצת אי.די.בי, גנדן וטומהוק – 02.2013

מכתב לדריקטוריון אי.די.בי – השבת כספים שממנו הצעת קבוצת דנקנר בהליך הסדר החוב – 12.2013

מכתב ליועמש – התייצבות והתנגדות להסדר החוב עם אליעזר פישמן וחקירת מתן האשראי – 06.2017

מכתב ליור הרשות לניירות ערך – התפטרות פתאומית של דירקטורים מאי.די.בי – 01.2013

מכתב ליור ועדת ביקורת המדינה – הזמנת דוח מבקר המדינה בעניין כשלי האשראי לקבוצת אי.די.בי – 02.2014

מכתב ליור רשות ניירות ערך – מינוי מומחה לבחינת הסדר החוב בין חברת אי.די.בי אחזקות למחזיקי סדרת אגח – 12.2012

מכתב למפקחת על הבנקים ולמבקר המדינה – הסדר החוב של נוחי דנקנר – 06.2016

הליכים בבית משפט – [בגץ 4586-14] נגד בנק ישראל – טיפול בהסדרי חוב ללווים גדולים ובפרט לקבוצת אי.די.בי – בקשה לדחיית מועד דיון – 09.2015

מכתב ליור ועדת ביקורת המדינה – חוות דעת מבקר המדינה בעניין כשלי האשראי לקבוצת אי.די.בי – 06.2016

מכתב למשנה ליועמש כלכלי – דחיית הצבעת הנושים בהליך אישור הסדר החוב של אי.די.בי עד לאחר חקיקת חוק הריכוזיות ופרסומו – 12.2013

מכתב לכונס נכסים רשמי – הסדר החובות המתגבש של אי.די.בי חברה לאחזקות – 03.2013

 

מכתב למבקר המדינה – בדיקת כשלון גורמי הרגולציה בטיפול בהקצאת האשראי לקבוצת אי.די.בי – 01.2014

מכתב לפרקליט המדינה – החלטה בעניין הגשת כתב אישום נגד מר נוחי דנקנר 11.2013

מכתב למומחה בית המשפט לעניין הסדרי החוב של קבוצת אי די בי – שקילת שיקולי ריכוזיות בהסדרי החוב לאי.די.בי – 11.2013

מענה (א) מטעם רשות ניירות ערך – הקמת ועדת בדיקה להסדרי חוב – 05.2013

מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – מכירת כלל ביטוח מאי.די.בי פיתוח לכור – 01.2013

מכתב למפקח על הבנקים – בדיקת הערבויות האישיות של נוחי דנקנר לחברת גנדן – 05.2013

מענה (ב) מטעם רשות ניירות ערך – הקמת ועדת בדיקה להסדרי חוב – 05.2013

מכתב למפקח על הבנקים – פרסום ממצאי בדיקה בדבר חובות פירמידת אי.די.בי לבנקים – 11.2013

מענה מטעם בנק ישראל – הסדר החוב של נוחי דנקנר מול הבנקים – 08.2016

מכתב למפקח על הבנקים – הסוף לשתיקת הכבשים, בדיקה דחופה של חובות פירמידת אי.די.בי למערכת הבנקאית – 04.13

מענה מטעם בנק ישראל – הקצאת אשראי לאליעזר פישמן והטיפול בחובותיו – 11.2016

מענה מטעם בנק ישראל – פיקוח בזמן אמת אחר האשראי הניתן לשלמה אליהו – 12.2016

מענה מטעם דירקטוריון בנק דיסקונט – פיקוח על הלוואות לקבוצת אי.די.בי, גנדן וטומהוק – 03.2013

מענה מטעם דירקטוריון בנק הפועלים – פיקוח על הלוואות לקבוצת אי.די.בי, גנדן וטומהוק – 05.2013

מענה מטעם דירקטוריון בנק לאומי – פיקוח על הלוואות לקבוצת אי.די.בי, גנדן וטומהוק – 03.2013

מענה מטעם מבקר המדינה – בדיקת כשלון גורמי הרגולציה בטיפול בהקצאת האשראי לקבוצת אי.די.בי – 01.2014

מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – מכירת כלל ביטוח מאי.די.בי פיתוח לכור – 02.2013

מענה מטעם היועמש – התייצבות והתנגדות להסדר החוב עם אליעזר פישמן וחקירת מתן האשראי – 07.2017

מענה מטעם הפיקוח על הבנקים – הסדר החוב של נוחי דנקנר -08.2016

הליכים בבית משפט – [בגץ 4586-14] נגד בנק ישראל – טיפול בהסדרי חוב ללווים גדולים ובפרט לקבוצת אי.די.בי – העתירה (כולל נספחים) – 06.2014

מענה מטעם כונס נכסים רשמי – הסדר החובות המתגבש של אי.די.בי חברה לאחזקות – 05.2013

מענה מטעם הרשות לניירות ערך – התפטרות פתאומית של דירקטורים מאי.די.בי – 04.2013

מענה מטעם רשות הגבלים עסקיים – הקמת ועדת בדיקה להסדרי חוב – 05.2013

נייר עמדה לוועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי חוב בישראל [ועדת אנדורן] – 07.2013

חברות ממשלתיות ותאגידים עירוניים וסטטוטוריים

שראל – מכתב – לחשבת הכללית הארכת הפטור ממכרז להתקשרות עם חברת שראל – 10.2016

שראל – מכתב – לחשב הכללי ולמשרד הבריאות בקריאה לבחינת חוקיות מתן הפטור ממכרז עם חברת שראל – 11.2018

שראל – מכתב – למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לקיום פגישה בנוגע לחברת שראל – 01.2018

שראל – מכתב – למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לקיום פגישה בנוגע לחברת שראל – 06.2018

שראל – מכתב – למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ביטול הפטור ממכרז להתקשרות עם שראל – 10.2016

שראל – מכתב – למשנה ליועץ המשפטי לממשלה קריאה למתן גיבוי משפטי לפעולות החשבת הכללית – 09.2016

שראל – מכתב – למשרד הבריאות ביטול הפטור ממכרז להתקשרות עם שראל – 10.2016

שראל – מכתב – למשרד הבריאות בעניין הפטור ממכרז להתקשרות עם חברת שראל – 01.2018

שראל – מכתב – לשר האוצר הארכת הפטור לשראל בעניין מכתב שר הבריאות – 09.2016

שראל – מסמך מידע – מכתב ממשרד הבריאות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין הערכות לסיום הפטור ממכרז להתקשרות עם שראל – 12.2017

שראל – מכתב – לשר הבריאות בנושא מכתבו אל שר האוצר ביחס להארכת הפטור לשראל – 09.2016

שראל – מסמך מידע – מכתב מנכל משרד הבריאות למנהלי בתי החולים בעניין הרכש מחברת שראל – 12.2016

שראל – מכתב – למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, החשב הכללי ומנכל משרד הבריאות בעניין הערכות לסיום הפטור ממכרז לחברת שראל – 11.2017

שראל – מסמך מידע – מכתב משרד הבריאות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא ביטול הפטור ממכרז עם שראל – 11.2016

שראל – מענה מטעם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה – פטור ממכרז להתקשרות משרד הבריאות עם שראל – 11.2016

שראל – מענה מטעם משרד הבריאות – הארכת הפטור לחברת שראל – 11.2016

שראל – מסמך מידע – מכתב החשבת הכללית ליועץ המשפטי לממשלה בעניין פטור ממכרז להתקשרות משרד הבריאות עם שראל לרכש ציוד רפואי – 03.2016

 

חברת קצאא – הליכים בבית משפט – עתירה מנהלית 170-03-17 בקשה מוסכמת לאישור הסכם פשרה – 05.2017

חברת קצאא – הליכים בבית משפט – עתירה מנהלית 170-03-17 נגד משרד האוצר בעניין חברת קצאא – 02.2017

חברת קצאא – מכתב – לשר האוצר והיועץ המשפטי לממשלה קריאה שלא להחריג את חברת קצאא מחוק החברות הממשלתיות – 10.2016

חברת קצאא – מענה מטעם היועץ המשפטי לממשלה – בעניין החרגת חברת קצאא מחוק החברות הממשלתיות – 11.2016

חברת קצאא – מענה מטעם משרד האוצר – בעניין החרגת חברת קצאא מחוק החברות הממשלתיות – 11.2016

חברת קצאא – הליכים בבית משפט – עתירה מנהלית 170-03-17 נגד משרד האוצר בעניין חברת קצאא – נספחים – 02.2017

נבחרת הדירקטורים – הליכים בבית משפט – בגצ 301.09 בקשה למחיקת עתירה בעניין נבחרת הדירקטורים – 10.2010

נבחרת הדירקטורים – הליכים בבית משפט – בגצ 301.09 החלטה בעניין בקשה לפסיקת הוצאות – 05.2011

נבחרת הדירקטורים – הליכים בבית משפט – בגצ 301.09 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ השרים לפי סעיף 18 לחוק החברות – 01.2009

נבחרת הדירקטורים – מכתב – למנכל משרד האוצר בעניין מינוי דירקטורים לחברות ממשלתיות – 02.2017

נבחרת הדירקטורים – מכתב – למנכל משרד האוצר הליך מינוי דירקטורים לחברות ממשלתיות דרך נבחרת הדירקטורים – 01.2017

נבחרת הדירקטורים – מכתב – לשרים מינוי דירקטורים לחברות ממשלתיות – 06.2014

נבחרת הדירקטורים – מסמך מידע – חוות דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט יישום נבחרת הדירקטורים – 04.2014

נבחרת הדירקטורים – מענה מטעם יור רשות החברות הממשלתיות – בעקבות פנייתנו בעניין נבחרת הדירקטורים – 03.2017

חברות ממשלתיות – מכתב – ליור רשות החברות הממשלתיות וליור רשות החשמל בעניין העסקת קרובי משפחה בחברת החשמל שלא כדין – 01.2015

חברות ממשלתיות – מכתב – לרשות החברות הממשלתיות בעניין מינוי יור דירקטוריון בחברות ממשלתיות – 01.2013

חברות ממשלתיות – מכתב – לשר האוצר ויור רשות חברות הממשלתיות למניעת קידום תיקון חקיקה בנושא מינויים בחברות ממשלתיות – 01.2018

חברות ממשלתיות – מכתב – לשרת המשפטים ושר התיירות למניעת קידום תיקון חקיקה בנושא מינויים בחברות ממשלתיות – 01.2018

חברות ממשלתיות – מסמך מידע – המלצות ועדת הרמלך לבחינת דרכי הפיקוח על החברות הממשלתיות – 05.2004

חברות ממשלתיות – מענה מטעם רשות החברות הממשלתיות – מינוי יור דירקטוריון בחברות ממשלתיות – 01.2013

חברות ממשלתיות – נייר עמדה – חברות ממשלתיות סוגיות לבחינה ודיון – 03.2018

חברות ממשלתיות – נייר עמדה – מינויים בחברות ממשלתיות ליקויים מרכזיים והמלצות להמשך – 03.2018

 

 

 

 

מניות הזהב

משאבי טבע

מתווה הגז – מכתב לשר הכלכלה ולממונה על התחרות: בקשה לפתיחה בחקירה בעניין ״מתווה הגז״ וביטולו, 08.10.2020.

הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית למשאבי נפט וגז (שישינסקי 1) – מכתב למשרד האוצר – הערות לתזכיר חוק מיסוי רווחי נפט (תיקון – 04.2014)

הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית למשאבי נפט וגז (שישינסקי 1) מכתב לפרופ' שישינסקי בבקשה לפגישה במטרה להציג את עמדת התנועה בנוגע לעיצוב משק הגז הטבעי – 05.2015

הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית למשאבי נפט וגז (שישינסקי 1) – נייר עמדה – פרק מיסוי הרווחים ממשאבי טבע בתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 – 10.2015

ריכוזית בענף המחצבות – נייר עמדה לרשות להגבלים עסקיים – הגברת התחרות בענף מחצבות האגרגטים מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות גיאוגרפית והמלצות מדיניות – 10.2017

מיזוג פוטאש וכימיקלים לישראל – מכתב לראש ממשלת ישראל – מיזוג חברות פוטאש הקנדית וכימיקלים לישראל – 01.2013

הסכם חברת החשמל לישראל עם שותפות תמר – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – חשש לפגישה בתחרות בענף החשמל ובענף הגז הטבעי בעקבות התנהלות חברת החשמל – 07.2017

מיזוג רשות החשמל ורשות הגז הטבעי – מכתב למבקר המדינה – מיזוג רשות החשמל ומינהל החשמל והכפפתם לשר התשתיות, האנרגיה והמים – 08.2015

מיזוג רשות החשמל ורשות הגז הטבעי – מכתב לראש ממשלת ישראל ושר התשתיות – מיזוג רשות החשמל ורשות הגז הטבעי – 04.2015

מיזוג רשות החשמל ורשות הגז הטבעי – מכתב לשר התשתיות – קריאה לשמירה על עצמאות רשות החשמל – 08.2016

מיזוג רשות החשמל ורשות הגז הטבעי – מענה מטעם מבקר המדינה לאור פניית התנועה – מיזוג רשות החשמל ורשות הגז הטבעי – 8.2015

מיזוג רשות החשמל ורשות הגז הטבעי – הליכים בבית משפט – [בגצ 8612-15 ] נ כנסת ישראל וממשלת ישראל – ביטול חוק הרפורמה ומינוי אורית פרקש ליור רשות החשמל

מתווה הגז – מכתב לחברי הכנסת – הצבעת חברי הכנסת בעניין העברה לידי הממשלה את סמכות שר הכלכלה לעקוף את סמכויות הממונה-06.2015

מתווה הגז – מכתב לחברי צוות המשא ומתן הממשלתי – פירוק מונופול הגז בנושא הסדרת עבודת צוות המשא ומתן בנושא פירוק מונופול הגז -05.2015

מתווה הגז – מכתב ליועץ המשפטי לממשלה – בקשה לפרסום חוות דעת בנושא מניעותם של חברי ממשלה וחברי כנסת מהצבעה בנושא הגז הטבעי לאור ניגוד עניינים מובנה – 6.2015

מתווה הגז – מכתב ליועץ המשפטי לממשלה – ההסכם בין השר אריה דרעי לראש הממשלה בנימין נתניהו ביחס להעברת מתווה הגז – 11.2015

מתווה הגז – מכתב ליועץ המשפטי לממשלה – מעורבות גורמים עבריינים בתגליות הגז בישראל – 09.2010

מתווה הגז – מכתב ליועץ המשפטי לממשלה – נטרול לחצים והשפעות מוטות בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע למאגרי הגז הטבעי – 12.2014

מתווה הגז – מכתב ליועץ המשפטי לממשלה – קריאה להתערבות בעמדת היועץ המשפטי לרשות להגבלים עסקיים – נטרול פסול של סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים – 07.15

מתווה הגז – מכתב ליועץ המשפטי לממשלה – רישיון לאחסון גז טבעי במאגר מארי B – 12.2012

מתווה הגז – מכתב ליועץ המשפטי לממשלה- קריאה לחקירת חשדות למתן שוחד לנבחרי ציבור – 06.2015

מתווה הגז – מכתב ליור הועדה לבחינת המדיניות בנושאי משאבי נפט וגז – פעילות הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל – 06.2010

מתווה הגז – מכתב ללשכה המשפטית במשרד האוצר – הערות לתזכיר חוק מיסוי רווחי נפט (תיקון)- 04.2014

מתווה הגז – מכתב למבקר המדינה – התנהלות המדינה והגולטורים בסוגיית הגז הטבעי -עדכון- 07.2015

מתווה הגז – מכתב למבקר המדינה – התנהלות המדינה והרגולטורים בסוגיית הגז הטבעי – 02.2015

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – עמדת התנועה במסגרת הליך השימוע לחברת דלק ונובל אנרג'י טרם ההרכזה על הסדר כובל – 02.2015

מתווה הגז – מכתב למבקר המדינה – פנייה דחופה בבקשה לבדוק מהם המניעים העומדים בבסיס התנגדות חכים להח מיסוי רווחי נפט – 03.2011

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – בקשה שיפעיל סמכויותיו בעניין מונופול והסדרים כובלים במשק הגז הטבעי -06.2015

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – בקשה לדחיית המועד להגשת טענות בדבר טיוטית נוסח הצו המוסכם – 04.2014

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – עמדת התנועה בעקבות ההודעה על השהיית הקביעה בסוגיית ההסדר הכובל בין חברת דלק לנובל אנרג'י – 02.2015

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – בקשה לחזור בו מהחלטתו להתפטר מתפקידו כממונה על ההגבלים העסקיים – 05.2015

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – פרסום הנימוקים לצו המוסכם בעניין מאגר הגז לוויתן 4.2014

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים -החלטתו של הממונה על ההגבלים העסקיים להביא לפירוק מונופול הגז בישראל – 12.2014

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים בקריאה להכרזה על התקשרויות חברות הגז כהסדר כובל לאור המתווה המתגבש ולאור חוק קידום פרוייקטים לאומיים – 05.2015

מתווה הגז – מכתב למשנה ליועץ המשפטי לממשלה -קריאה לזירוז הטיפול בחוות הדעת בשאלת ניגוד העניינים של שר האוצר בנוגע למשק הגז הטבעי – 07.15

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים- בקשה להעביר לידינו את הבקשה לאישור הצו המוסכם בעניין מאגר הגז הטבעי לוויתן עם הגשתה לבית הדין- 06.2014

מתווה הגז – מכתב לקבינט המדיני ביטחוני – קריאה לקבינט שימנע מעקיפת סמכויות הממונה על ההגבלים העסקים – 09.2015

מתווה הגז – מכתב לראש הממשלה ולמנכל משרד האנרגיה – יישום פסק הדין בעניין מתווה הגז על המשך ניהול המשא ומתן עם חברות הגז – 05.2016

מתווה הגז – מכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון – חוסר השקיפות בכל הנוגע למימון עלויות אבטחת אסדות הגז על ידי המדינה – 05.2015

מתווה הגז – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים- הבהרות מטעם התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין לאחר עיון בתגובת השותפות במאגר הגז הטבעי לוויתן בעניין הצו המוסכם – 11.2014

מתווה הגז – מכתב לראש הממשלה ולשר התשתיות- קריאה להמתין לכינונה של הממשלה החדשה טרם קבלת החלטות קריטיות בשוק הגז הטבעי -04.2015

מתווה הגז – מסמך טענות מטעם התנועה לאיכות השלטון במסגרת הליך השימוע הציבורי ביחס למתווה שגובש עם חברות הגז- 07.15 –

מתווה הגז – מכתב לממשלת ישראל – לעצור את המשא ומתן בין הממשלה לחברות הגז והימנעות מכבילת המדינה להסדר מחייב – 05.2015

מתווה הגז – מכתב לראש הממשלה- עבודת מטה בעניין מאגזרי הגז הטבעי – 12.2014

מתווה הגז – מכתב לממשלת ישראל – קריאה דחופה לחברי הממשלה להימנע מאישור מתווה הגז – 08.2015

מתווה הגז – מכתב למפקחת על הבנקים והממונה על רשות שוק ההון – קריאה לבחינת התנהלות הגופים הפיננסיים בהעמדת המימון לפיתוח מאגר לוויתן -04.2018

מתווה הגז – מכתב לראש ממשלת ישראל – חשש למתן הטבות נוספות ליזמי הגז ממניעים זרים – 03.2011

מתווה הגז – מכתב לשר האוצר – בקשה לממש את הבטחותיו לבוחרים ולהחזיר את פרופ' גילה לתפקידו כממונה על ההגבלים העסקיים -05.2015

מתווה הגז – מכתב לראש ממשלת ישראל – כהונתו של מנכל משרד האנרגיה שאול מרידור כראש הצוות הממשלתי לגיבוש מתווה הגז החלופי, חרף ניגוד העניינים בו הוא מצוי- 03.2016

מתווה הגז – מכתב לשר האוצר משה כחלון – קבלת חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע למניעת ניגוד עניינים – 05.2015

מתווה הגז – מכתב לשר האנרגיה ומנכל משרד האנרגיה – הבטחת גיבוי לתשתיות הולכת הגז ממאגר תמר לאור התקלה באסדת הטיפול – 09.2017

מתווה הגז – מכתב לשרי ממשלת ישראל – פרסום פסקת היציבות החדשה בטרם אישורה בממשלה – 05.2016

שונות

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל – הודעה לעיתונות – דרישה להטלת סנקציות על אוניברסיטאות המתעלמות מהנחיות בנוגע למבנה הארגוני שלהן – 10.2011

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל – הודעה לעיתונות – השכלה גבוהה שקיפות נמוכה – 03.2012

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל – נייר עמדה – תזכיר חוק ההשכלה הגבוהה – 12.2014

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל – נייר עמדה – שקיפות תקציבית באוניברסיטאות – 06.2011

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל – מחקר – איך הצליחו האוניברסיטאות לחמוק מהנסיונות לשפר את המבנה הארגוני שלהן – 10.2011

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל – מחקר – שקיפות נמוכה במוסדות להשכלה גבוהה – 02.2012

היעדר שקיפות תקציבית במשרד הביטחון -מכתב פניה לראש הממשלה – בעניין אימוץ המלצות ועדת לוקר בנוגע לשקיפות בתקציב הביטחון – 07.2015

בניית מבנה הבורסה לניירות ערך החדש -מכתב מטעם משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – בעניין היותה של הבורסה לניירות ערך גוף מבוקר – 02.2017

בניית מבנה הבורסה לניירות ערך החדש – מכתב פניה ליועץ המשפטי במשרד מבקר המדינה – בעניין מעמדה של הבורסה לניירות ערך כגוף מבוקר – 02.2017

בניית מבנה הבורסה לניירות ערך החדש – מכתב פניה לפרקליטות מחוז תל אביב -אזרחי – בעניין עתמ (י-ם) 8257-10-16 – 01.2018

בניית מבנה הבורסה לניירות ערך החדש – הליכים בבית משפט – [עתמ 8257-10-16] התנועה למען איכות השלטון נ' רשות לניירות ערך ואח' – פרוטוקול – 02.2017

בניית מבנה הבורסה לניירות ערך החדש – הליכים בבית המשפט – [עתמ 8257-10-16] התנועה למען איכות השלטון נ הרשות לניירות ערך – עתירה מנהלית – 05.2016 

בניית מבנה הבורסה לניירות ערך החדש – הליכים בבית משפט – [עתמ 8257-10-16] התנועה למען איכות השלטון נ' רשות לניירות ערך ואח' – פרוטוקול – 10.2017

בניית מבנה הבורסה לניירות ערך החדש – הליכים בבית משפט – [ עתמ 8257-10-16] התנועה למען איכות השלטון נ' רשות ניירות ערך ואח' – פסק דין – 12.2017

רכוש יהודי ארצות ערב – דוח מבקר המדינה – חוות דעת מאגר מידע על פליטים יהודים מאצרות ערב ואיראן – 02.2014

רכוש יהודי ארצות ערב – מכתב מטעם המשרד לענייני גמלאים – בעניין יישום החלטות ממשלה שעניינן קידום זכויותיהם של יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן – 03.2010

רכוש יהודי ארצות ערב – מכתב מטעם המשרד לשוויון חברתי – פעילות המשרד בנושא תיעוד מורשת ורכוש יהודים יוצאי מדינות ערב ואיראן- 10.2018

רכוש יהודי ארצות ערב – מכתב פניה ליור הועדה לענייני ביקורת המדינה – בעניין תיעוד רכוש ומורשת פליטים יוצאי צפון אפריקה וארצות ערב – 10.2013

רכוש יהודי ארצות ערב – מכתב פניה לראש הממשלה – בעניין יישום החלטות הממשלה שעניינן קידום זכויותיהם של יהודי ארצות ערב – 12.2009

רכוש יהודי ארצות ערב – מכתב פניה לשרה לשוויון חברתי – בעניין יישום החלטות הממשלה בנוגע לרכוש יהודי מדינות ערב – 02.2017

רכוש יהודי ארצות ערב – הליכים בבית משפט – [עתמ 10-18 חופש מידע] נ המשרד לשוויון חברתי – חשיפת מסמכים המתייחסים לתכנית העבודה של המשרד בנוגע לתיעוד רכוש יהודי ערב- 10.2018

מכתב ליושב ראש הכנסת ומבקר המדינה – דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל – 07.2012

מענה מטעם מבקר המדינה – דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל – 07.2012

מחקר – מיפוי ההבדלים בין סוגי ועדות החקירה השונות – ממלכתית, פרלמנטרית וממשלתית

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה ליועץ המשפטי במשרד לענייני גמלאים – בעניין התנהלות ממשלת ישראל מול ועידת התביעות והשימוש בכספיה – 06.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה ליור הועדה לענייני ביקורת המדינה – בעניין יישום ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה – 09.2009

הגדלות הרמטכל – חופש מידע – התנועה למען איכות השלטון לדובר צהל – מידע על ההסדרים הנהוגים בהגדלות הרמטכל בפנסיות של גמלאי צהל- 26.6.2017

הגדלות הרמטכל – חופש מידע – מענה מדובר צהל לתנועה למען איכות השלטון- ההסדרים הנהוגים ביחס לתקופות שירות בפנסיות של גמלאי צהל- 17.10.2017

הגדלות הרמטכל – חופש מידע – תזכורת – התנועה למען איכות השלטון לדובר צהל – מידע על ההסדרים הנהוגים בהגדלות הרמטכל בפנסיות של גמלאי צהל-31.8.2017

הגדלות הרמטכל – חופש מידע- תזכורת- התנועה למען איכות השלטון לדובר צהל – מידע על ההסדרים הנהוגים בהגדלות הרמטכל בפנסיות של גמלאי צהל- 17.10.2017

הגדלות הרמטכל – מכתב ליועץ המשפטי לממשלה – ביטול הגדלות הרמטכל בפנסיות לגמלאי צהל שהוענקו בחוסר סמכות – 8.11.2017

הגדלות הרמטכל – מכתב לחשב הכללי במשרד האוצר- ביטול הגדלות הרמטכל בפנסיות לגמלאי צהל שהוענקו בחוסר סמכות- 1.3.2018

הגדלות הרמטכל – מכתב לשר הביטחון ולשר האוצר- ביטול הגדלות הרמטכל בפנסיות לגמלאי צהל שהוענקו בחוסר סמכות- 8.11.2017

הגדלות הרמטכל – מכתב מענה לפניה – מחלקת יעוץ וחקיקה לתנועה למען איכות השלטון – ביטול הגדלות הרטמכל עדכון ביניים- 23.7.2018

הגדלות הרמטכל – מכתב מענה לפנייה – מחלקת יעוץ וחקיקה לתנועה למען איכות השלטון- ביטול הגדלות הרמטכל תשובת ביניים-2.6.2018

הגדלות הרמטכל – מכתב מענה לפנייה – משרד האוצר לתנועה למען איכות השלטון- ביטול הגדלות הרמטכל- תשובת ביניים- 14.12.2017

הגדלות הרמטכל – מכתב מענה לתזכורת – יעוץ וחקיקה לתנועה למען איכות השלטון – ביטול הגדלות הרמטכל- תשובת ביניים- 11.11.2018

הגדלות הרמטכל – מכתב מענה לתזכורת – יעוץ וחקיקה לתנועה למען איכות השלטון- ביטול הגדלות הרמטכל- תשובת ביניים -7.3.2018

הגדלות הרמטכל – תזכורת – התנועה למען איכות השלטון ללשכה המשפטית במשרד האוצר – 24.6.2018

הגדלות הרמטכל – תזכורת – התנועה למען איכות השלטון למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ציבורי- חוקתי רז נזרי – 26.2.2018

הגדלות הרמטכל – תזכורת – התנועה למען איכות השלטון למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ציבורי-חוקתי רז נזרי – 24.5.2018

הגדלות הרמטכל – תזכורת-התנועה למען איכות השלטון בישראל למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ציבורי-חוקתי רז נזרי – 11.11.2018

הגדלות הרמטכל – תיקון טעות סופר – אישור קבלה מלשכת היועץ המשפטי לממשלה לתנועה למען איכות השלטון – 12.11.2017

הגדלות הרמטכל – תיקון טעות סופר – התנועה למען איכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה – 12.11.2017

פרסום פרוטוקולים ודברי הסבר להחלטות ממשלה – מכתב מטעם משרד המשפטים מחלקת ייעוץ וחקיקה (חקיקה) – בעניין פרסום דברי הצעות להחלטות ממשלה- 08.2011

פרסום פרוטוקולים ודברי הסבר להחלטות ממשלה – מכתב מטעם משרד המשפטים מחלקת ייעוץ וחקיקה – בעניין פרסום דברי הסבר להצעות החלטות ממשלה – -04.2010

פרסום פרוטוקולים ודברי הסבר להחלטות ממשלה – מכתב פניה ליועץ המשפטי לממשלה – בעניין פרסום פרוטוקולים מישיבות ממשלה – 03.2008

פרסום פרוטוקולים ודברי הסבר להחלטות ממשלה – מכתב פניה ליועץ המשפטי לממשלה – בעניין פרסום דברי הסבר להצעות להחלטות ממשלה באינטרנט – 12.2009

פרסום פרוטוקולים ודברי הסבר להחלטות ממשלה – מכתב מטעם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה(חקיקה) – בעניין פרסום פרוטוקולים ישיבות ממשלה – 09.2008

פרסום דברי הסבר להחלטות רשות מקרקעי ישראל – מכתב מטעם רשות מקרקעי ישראל – תזכורת בבקשה לפרסום דברי הסבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל – 03.2016

פרסום דברי הסבר להחלטות רשות מקרקעי ישראל – מכתב תזכורת – עבור פרסום דברי הסבר לממונה על חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל -06.2016

פרסום דברי הסבר להחלטות רשות מקרקעי ישראל – מכתב מטעם רשות מקרקעי ישראל – בקשה לקבל מידע בנושא פרסום דברי הסבר להחלטות מועצה – 03.2015

כספי ניצולי שואה  – מכתב מטעם האגף להבטחת איכות במשרד הבריאות – בעניין שימוש בכספי ועידת התביעות – 07.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה ליועץ המשפטי המשרד לענייני גמלאים – בעניין התנהלות ממשלת ישראל מול ועידת התביעות והשימוש בכספיה – 09.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה ליועץ המשפטי המשרד לענייני גמלאים – בעניין התנהלות ממשלת ישראל מול ועידת התביעות והשימוש בכספיה – 11.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה ליור הסוכנות היהודית – בקשה לקבלת שיתוף פעולה בהמשך התנהלותה של ועידת התביעות בעקבות דוח בר לב – 01.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה ליור ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת מחדלי ממשלת ישראל כלפי ניצולי השואה – בעניין בחינת התנהלות ועדת התביעות – 03.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה למבקר החשבונות הפדרלי הגרמני – בעניין הועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 02.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה למבקר החשבונות הפדרלי הגרמני – בעניין הועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 10.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה למבקר החשבונות הפדרלי הגרמני – בעניין הועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 07.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה למנכל משרד ראש הממשלה – בעניין הקמתה של ועדה מתמדת לליווי ויישום החלטות הממשלה בנושא ניצולי השואה – 08.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה למשרד האוצר – בעניין יישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה ביחס להתנהלות הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר – 12.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה לראש הממשלה – בעניין התנהלות הועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 05.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה לראש הממשלה – בעניין התנהלות ממשלת ישראל מול ועידת התביעות והשימוש בכספיה – 10.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה לשר החוץ – בעניין מינויו של מר ראובן מרחב כנציגה של מדינת ישראל בועידת פראג בנושא השואה – 04.2009

כספי ניצולי שואה – מחקר – מצגת בעניין התנהלות ממשלת ישראל מול ועידת התביעות – 11.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם משרד החוץ אגף היועץ המשפטי – בעניין מינויו של מר ראובן מרחב כנציג של מדינת ישראל בועידת פראג בנושא השואה 05.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם המינהל לתכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה משרד הבריאות – בעניין שימוש בכספי ועידת התביעות לתקצוב בתי חולים בישראל – 02.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם הלשכה לשיקום נכים משרד האוצר – בעניין יישום המלצות ועדת החקירה – 07.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם היועץ המשפטית משרד ראש הממשלה – בעניין הוועידה על תביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה – 08.2008

כספי ניצולי שואה – הליכים בבית משפט – התנועה למען איכות השלטון בישראל נ ראש ממשלת ישראל – עתירה לצווים על תנאי ובקשה לקביעת דיון דחוף – 07.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב ליור ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה – בעניין בחינת התנהלות ועידת התביעות – 04.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם אגף תיאום מעקב ובקרה משרד ראש הממשלה – בעניין הקמתה של הוועדה המתמדת לליווי ויישום החלטות הממשלה בנושא ניצולי השואה – 10.2009

כספי ניצולי שואה  – מכתב מטעם המשרד לענייני גמלאים הייעוץ המשפטי – בעניין ועידת התביעות – 11.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם המשרד לענייני גמלאים הייעוץ המשפטי – בעניין ועידת התביעות- החלטת ממשלה מס 3940 – 12.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם וועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה – בעניין בחינת ועידת התביעות – 05.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם יור ועדת החקירה הממלכתית – בעניין בחינת התנהלות ועידת התביעות – 03.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם יור הועדה לענייני ביקורת המדינה – בעניין בחינת התנהלות ועידת התביעות – 05.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם משרד מבקר החשבונות הפדרלי הגרמני – בעניין הועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 07.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם משרד האוצר הלשכה לשיקום נכים – בעניין יישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה – 01.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם ראש מטה שר ההסברה והתפוצות – בעניין הוועידה הבילנאומית לטיפול בנכסים מתקופת השואה – 11.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם שגריר גרמניה בישראל -בעניין הוועידה לתביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 02.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם משרד האוצר הרשות לזכויות ניצולי השואה – בעניין יישום המלצות ועדת דורנר בנוגע להסכם עם קופת חולים – 12.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב מטעם משרד מבקר החשבונות הפדרלי הגרמני – בעניין הועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 02.2009

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה ליור הוועדה לענייני ביקורת המדינה – בעניין בחינת התנהלות ועידת התביעות – 04.2008

כספי ניצולי שואה  – מכתב פניה למבקר החשבונות הפדרלי הגרמני – בעניין הועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 01.2008

כספי ניצולי שואה – מכתב פניה ליור הוועדה לענייני ביקורת המדינה – בעניין התנהלות הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה – 06.2008

כספי ניצולי שואה  – מכתב פניה ליועץ המשפטי במשרד לענייני גמלאים – בעניין התנהלות ממשלת ישראל מול ועידת התביעות והשימוש בכספיה – 06.2009

מכתב פניה ליור הועדה לענייני ביקורת המדינה – בעניין יישום ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה – 09.2009