אבירי איכות השלטון לשנת 1995

Portrait_Placeholder

הרשות המבקרת - גב' מרים בן - פורת, מבקרת המדינה ונציבת תלונות הציבור

Portrait_Placeholder

הרשות השופטת"- השופט חיים כהן, מ"מ נשיא בית המשפט העליון (בדימוס)

Portrait_Placeholder

הרשות המבצעת - פרופ' דוד ליבאי, שר המשפטים לשעבר

Portrait_Placeholder

הרשות המחוקקת - ח"כ דן מרידור, שר האוצר

Portrait_Placeholder

התקשורת - מרדכי גילת, עיתונאי "ידיעות אחרונות

Portrait_Placeholder

אות אישי - מר אריה מינטקביץ, יו"ר הרשות לניירות ערך

Portrait_Placeholder

אות אישי - מר דורון שוחט, ראש היחידה ללימודי דמוקרטיה במשרד החינוך