العربية | English
   

מי אנחנו?

התנועה לאיכות השלטון היא תנועה אזרחית, עצמאית, א-מפלגתית וללא מטרות רווח, הפועלת כדי להבטיח שלטון נקי ואיכותי במדינת ישראל. התנועה פועלת כדי לקדם את השקיפות, לשמור על האינטרס הציבורי ועל הקופה הציבורית, להביא.למנהל תקין בכל הרמות, ולחזק את ערכי הדמוקרטיה, טוהר המידות ושלטון החוק.

בחזון שלנו אנו רואים מדינה וחברה בהן הערכים נמצאים בקדמת הבמה, וכל פעולה של השלטון נעשית מתוך דאגה אמיתית לאינטרס הציבורי.

מאבקנו נעשה במספר אפיקי פעילות המשלימים זה את זה: פעילות משפטית, מחאה ציבורית, פעילות תקשורתית, פעילות חינוכית בכל הארץ, סיוע לחושפי שחיתות, קידום שינוי מדיניות וחקיקה בכנסת והפעלת קו לפניות הציבור, המאפשר לחשוף ולטפל במקרי שחיתות.

הישגי התנועה

בעקבות העתירה הראשונה בתולדותיה של התנועה (1990) נקבע כי כל הסכם קואליציוני ובכללם ההסדרים הקשורים לתקציב המדינה, יובאו לידיעת הציבור בטרם תאשר הכנסת את הרכב הממשלה. העתירה הוגשה בעקבות "התרגיל המסריח" – מהלך במסגרתו ניסו באופן חשאי להקים ממשלה "מתחת לשולחן" תוך הבטחת הטבות ומענקים שונים למי ש"יערוק" מצד לצד.

בשנת 1993 הגישה התנועה עתירה לבג"צ לאחר שהוגש כתב אישום חמור ביותר על שוחד והפרת אמונים נגד אריה דרעי, שכיהן באותו הזמן כשר. בעקבות עתירת התנועה הודח דרעי מתפקידו – ונקבע תקדים מחייב כי על ראש הממשלה להדיח שרים שהוגש נגדם כתב אישום.

לאחר מאבק עיקש מחאתי ומשפטי, בשנת 2013 עבר החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות שמטרתו להחליש את השליטה המופרזת של מספר קטן של קבוצות במשק הישראלי, ובכך להגביר את התחרותיות במשק.

בשנת 2012, בג"צ קיבל באת עתירת התנועה משנת 2002 וביטל את חוק טל – חוק שהפלה בין מגזרים שונים והיווה פגיעה חמורה ולא מידתית בעקרון השוויון, בגיוס לצבא. גם היום, התנועה ממשיכה בפעילות משפטית וציבורית על מנת להביא לכך שחוק שירות ביטחון ייאכף באופן שוויוני על כלל אזרחי המדינה.

בעקבות כשלים ומחדלים רבים שנעשו במהלך מלחמת לבנון השנייה, התנועה פתחה בשנת 2006 במאבק ציבורי נרחב בדרישה שתיפתח ועדת חקירה. במסגרת המחאה התקיימה שביתת רעב, הוקם מאהל מחאה מול בית המשפט העליון בירושלים והתקיימה הפגנת המונים. בעקבות המחאה הנרחבת, הוחלט בסופו של דבר להקים ועדה ברשות השופט וינוגרד.

לאחר מאבק ממושך, משפטי, ציבורי ומחאתי – הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, החוקרת את ההתנהלות סביב העסקאות לרכש הצוללות וכלי השיט לחיל הים הישראלי. כמו כן, חקירה פלילית בפרשה נפתחה רק לאחר עתירת התנועה לבג"ץ שדרשה זאת.

בשנים האחרונות הכנסת העבירה תיקונים לחוקים שונים, המרחיבים את ההגנה על חושפי השחיתות. תיקונים אלו נכתבו וקודמו על ידי התנועה בשיתוף עם חברי הכנסת השונים. מבין התיקונים ניתן למנות את תיקון חוק הגנה על עובדים (חושפי שחיתויות), שקבע כי תקופת ההתיישנות לקבלת הגנה תוארך מ-12 חודשים ל- 3 שנים, ותיקון לחוק מבקר המדינה וסמכותו לתת צווי הגנה גם לחושפי שחיתות שמשרתים בגופי ביטחון (משטרה ושב״ס).

מיום הקמתה, התנועה לאיכות השלטון השתמשה לא פעם בכלי המחאה, על מנת לקדם נושאים שעל סדר היום הציבורי, ועל מנת להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות. בשנים האחרונות התגברו המחאות השונות, החל ממחאות בלפור ועד למחאות כנגד ההפיכה המשטרית. התנועה המשיכה להיות גורם מרכזי במחאות השונות, ברחבי הארץ, ומהווה קול גדול וחשוב בקידום המאבק כנגד השחיתות.

עם הצגת "הרפורמה המשפטית" על ידי השר יריב לוין, התנועה לאיכות השלטון הייתה מהראשונות בישראל שקידמה את ההתנגדות לחוקים האנטי דמוקרטיים. התנועה משתמשת בכליה המשפטיים והמחאתיים, על מנת לעצור את חקיקת החוקים, בכדי לשמור על ישראל כמדינה דמוקרטית.

במסגרת המשבר אליו נקלעה המדינה, התנועה לאיכות השלטון החליטה לקדם חוקה לישראל, שתחוקק ולמעשה תחליף את חוקי היסוד. חוקה זו חשובה שכן היא תבטיח שמירה על זכויות האדם, הזכות לשוויון ועוד, ותעגן פעם אחת ולתמיד את הזכויות של האזרחים במדינת ישראל הדמוקרטית.

ועד מנהל

עו"ד אליעד שרגא
עו"ד מיכאל פרתם
אסנת עוזרד
ד"ר סיימון פרי
אריאל שנהר
איריס שמואלי
גאי כרמי
אריאלה רינגל הופמן
אלון גלובוס
אפרים ליניאל
לילי איילון
נאוה רונן
עמוס הר לב
צפריר מוזיקנט
יוסי עמרם
קטי רויטמן
דרור בקל
רון ארזי
רמי לדור
עמית קרפ
אביעד קמרה
ארם מרגלית

מסמכי עמותה

התנועה פועלת ע"פ תכנית עבודה שנתית, מתוקצבת לפי מחלקות ופעולות. התנועה אינה מוכנה, באופן עקרוני, לקבל סיוע מן המערכת השלטונית. תקציב התנועה לאיכות השלטון מתבסס על דמי חבר של חברי התנועה ותרומות של אנשים פרטיים בארץ ובעולם.

אנחנו צריכים
אתכם איתנו
עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף