العربية | English

אגף משפטי

ברבות השנים הפכה התנועה לאיכות השלטון לאחד העותרים הציבוריים הוותיקים והחשובים בישראל, כאשר מרבית העשייה המשפטית מתרחשת באגף המשפטי של התנועה, על מגוון המחלקות הקיימות בו. הפעילות המשפטית באגף, בבתי המשפט, אל מול המחוקק ורגולטורים שונים, וכן בהגשת העתירות הרבות הביאו פעמים רבות לשינוי של ממש במרחב הציבורי. האגף המשפטי מורכב מחמש מחלקות – מחלקת הגנה על חושפי שחיתות, מדיניות וחקיקה, ליטיגציה מנהלית המחלקה המוניציפלית ומחלקת פניות הציבור.

מחלקת הגנה על חושפי שחיתות

בחזית המאבק נגד השחיתות ניצבים חושפי השחיתויות הלוא הם עובדי הציבור שלא מוכנים לעצום את עיניהם אל מול פגיעה בטוהר המידות ובמנהל התקין. פעמים רבות הם נאלצים לשלם מחיר אישי כבד. המטרה שלנו היא לעזור לחושפי השחיתויות, ולקדם מציאות בה אנשים לא יחששו לחשוף שחיתות במגזר הציבורי. אנו עושים זאת על ידי מתן ייצוג משפטי בבית המשפט ומחוצה לו, קידום מדיניות וחוקים בכנסת, מתן סיוע ותמיכה רגשית ופעילות חינוך והסברה תקשורתית.

נחשפתם לשחיתות/מנהל לא תקין במקום עבודתכם/ן במגזר הציבורי? סובלים מהתנכלות בשל כך? יש לאן לפנות!

פעילות מהתקופה האחרונה

ייצוג בבית הדין לעבודה, חושף שחיתות מנמל אשדוד שחשף כשלים חמורים בהתנהלות הנמל וסבל מהתנכלות חמורה בשל כך, לרבות הטיית מכרזים נגדו ואי קידומו במשך 14 שנים. לאחרונה התקבל פסק דין בעניינו שקבע כי יש לקדם אותו.
15.04.2024
קראו עוד על ייצוג בבית הדין לעבודה, חושף שחיתות מנמל אשדוד שחשף כשלים חמורים בהתנהלות הנמל וסבל מהתנכלות חמורה בשל כך, לרבות הטיית מכרזים נגדו ואי קידומו במשך 14 שנים. לאחרונה התקבל פסק דין בעניינו שקבע כי יש לקדם אותו.
ייצוג חושף שחיתות בבתי המשפט שחשף שחיתויות בתחום המכרז ברשות המוניציפאלית בה עבד וסבל מהתנכלות חמורה בשל כך, לרבות פגיעה חמורה בתנאי העסקה ופיטורים.
15.04.2024
קראו עוד על ייצוג חושף שחיתות בבתי המשפט שחשף שחיתויות בתחום המכרז ברשות המוניציפאלית בה עבד וסבל מהתנכלות חמורה בשל כך, לרבות פגיעה חמורה בתנאי העסקה ופיטורים.
העברת תיקון לחוק מבקר המדינה המאפשר לחושפי שחיתות סוהרים ושוטרים לקבל הגנה ממבקר המדינה.
15.04.2024
קראו עוד על העברת תיקון לחוק מבקר המדינה המאפשר לחושפי שחיתות סוהרים ושוטרים לקבל הגנה ממבקר המדינה.

מחלקת מדיניות וחקיקה

מחלקת מדיניות וחקיקה פועלת נגד החקיקה האנטי-דמוקרטית בכל החזיתות – בכנסת, במסדרונות הממשל ובעתירות לבית המשפט העליון. מטרתה של המחלקה לקדם בכנסת, בממשלה, בקרב מקבלי ההחלטות ובמגזר הציבורי כולו – את סדר היום הדמוקרטי – של טוהר מידות, שקיפות ומאבק בשחיתות השלטונית. המחלקה מקדמת הצעות חוק בנושאים אלה מול חברי הכנסת השונים; משתתפת בדיונים בוועדות הכנסת בשם האינטרס הציבורי; ועותרת כשצריך לבית המשפט העליון.

פעילות מהתקופה האחרונה

העתירה נגד תיקון חוק הנבצרות - בחודש מרץ עבר חוק הנבצרות שמנע מבג"ץ את האפשרות לדון בעתירה שהגשנו להוצאת נתניהו לנבצרות, בשל הפרת הסדר ניגוד העניינים שנקבע לו. עתרנו נגד החוק בטענה כי זהו תיקון פרסונאלי, וכבר היה דיון בבג"ץ בנושא. כעת אנו ממתינים לתגובת השופטים.
15.04.2024
קראו עוד על העתירה נגד תיקון חוק הנבצרות – בחודש מרץ עבר חוק הנבצרות שמנע מבג"ץ את האפשרות לדון בעתירה שהגשנו להוצאת נתניהו לנבצרות, בשל הפרת הסדר ניגוד העניינים שנקבע לו. עתרנו נגד החוק בטענה כי זהו תיקון פרסונאלי, וכבר היה דיון בבג"ץ בנושא. כעת אנו ממתינים לתגובת השופטים.
העתירה נגד אי-כינוס הוועדה לבחירת שופטים – עתרנו לבג"ץ בדרישה משר המשפטים יריב לוין לכנס לאלתר את הוועדה לבחירת שופטים. לאחר הגשת העתירה, היועצת המשפטית לממשלה בתשובה רשמית אומרת כי "חובה על השר להפעיל את סמכותו ועליו לפעול לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כבר עתה".
15.04.2024
קראו עוד על העתירה נגד אי-כינוס הוועדה לבחירת שופטים – עתרנו לבג"ץ בדרישה משר המשפטים יריב לוין לכנס לאלתר את הוועדה לבחירת שופטים. לאחר הגשת העתירה, היועצת המשפטית לממשלה בתשובה רשמית אומרת כי "חובה על השר להפעיל את סמכותו ועליו לפעול לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כבר עתה".
ייצוג בבית הדין לעבודה, חושף שחיתות מנמל אשדוד שחשף כשלים חמורים בהתנהלות הנמל וסבל מהתנכלות חמורה בשל כך, לרבות הטיית מכרזים נגדו ואי קידומו במשך 14 שנים. לאחרונה התקבל פסק דין בעניינו שקבע כי יש לקדם אותו.
15.04.2024
קראו עוד על ייצוג בבית הדין לעבודה, חושף שחיתות מנמל אשדוד שחשף כשלים חמורים בהתנהלות הנמל וסבל מהתנכלות חמורה בשל כך, לרבות הטיית מכרזים נגדו ואי קידומו במשך 14 שנים. לאחרונה התקבל פסק דין בעניינו שקבע כי יש לקדם אותו.

המחלקה המוניציפלית

הרשויות המקומיות הן ספק השירותים העיקרי לכלל התושבים וליקויים בהתנהלותן מובילים ישירות לפגיעה קשה בתושבים, ובשירותים השונים שהם מקבלים, כגון שירותי הרווחה, התשתיות, התברואה, החינוך ועוד. פרשות השחיתות ברשויות המקומיות אולי לא תמיד מגיעות לכותרות – אך לצערנו, הרבה מהמנהל הלא תקין והשחיתות במדינה, מתרחש דווקא ברשויות המקומיות

נתקלתם במקרה שחיתות/מנהל לא תקין ברשות המקומית/עירייה שלכם/ן? יש לאן לפנות!

מחלקת ליטיגציה מנהלית

מחלקת ליטיגציה מנהלית עוסקת במספר רב של תחומים בעולם המשפט המנהלי / הציבורי / והחוקתי. שיתוף הפעולה בין מחלקה זו ובין המחלקות האחרות באגף המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, מהווה יתרון משמעותי בעבודת התנועה בעבודה למול רשויות הממשלה השונות, גופים מנהליים, ובפני בית המשפט העליון בדיונים בעתירות שמוגשות על ידנו.

מחלקת פניות הציבור

אף ארגון חברה אזרחית לא שלם בלי האזרחים התומכים בו ומסייעים לו לבצע את עבודתו. בכל שנה מקבלת התנועה קרוב ל-1000 פניות מהציבור הרחב, בהן פניות הנוגעות לפגיעה במנהל התקין ברשויות השלטון השונות – המקומי והמרכזי – לצד חושפי שחיתות הנתקלים במעשים לא תקינים במקום עבודתם. רבות מפניות אלו מבשילות להליכים משפטיים המנוהלים ביתר מחלקות האגף.

נתקלתם במקרה שחיתות/מנהל לא תקין בסביבתכם או במקום העבודה שלכם? יש לאן לפנות!
עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף