אבירי איכות השלטון לשנת 1999

Portrait_Placeholder

הרשות השופטת - השופט בדימוס מנחם גולדברג נשיא ביה"ד הארצי לעבודה לשעבר

Portrait_Placeholder

הרשות המבצעת - מר יוסי קוצ'יק הממונה על השכר באוצר לשעבר

Portrait_Placeholder

הרשות המחוקקת - ח"כ עוזי לנדאו

Portrait_Placeholder

הרשות המחוקקת - ח"כ פרופ' שבח וייס

Portrait_Placeholder

תקשורת ועיתונאות - גב' חנה קים עיתונאית "הארץ"

Portrait_Placeholder

צבא, בטחון ומשטרה - מר ראובן קובנט ראש מחלקת חקירות ברשות לניירות ערך

Portrait_Placeholder

חינוך ואקדמיה - פרופ' קנת מן ראש הסנגוריה הציבורית

Portrait_Placeholder

הרשות המקומית - מועצה מקומית ירוחם - פרוייקט החינוך