אבירי איכות השלטון לשנת 2001

abir2001-goldshmith[1]

הרשות המחוקקת - עו"ד אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר

בהוקרה על יוזמת חקיקה פוריה, על עבודה מקצועית בועדות הכנסת, על מאמץ לחיזוק מעמדה של הכנסת ועל דוגמא אישית וערכית של נבחר ציבור.

abir2001-arens[1]

הרשות המבצעת - חה"כ משה ארנס, שר הבטחון לשעבר

בהוקרה על דרך ניהול מקצועית של מערכות גדולות, על יכולת להפעיל צוות, ברוח טובה עניינית ונימוסית ועל חזון ציוני לקיומהשל מדינת ישראל כחברה תעשייתית, מודרנית וחדשנית.

abir2001-netaniaho[1]

הרשות השופטת - השופטת שושנה נתניהו, שופטת בית המשפט העליון לשעבר

בהוקרה על עבודה שיפוטית ממושכת ומקצועית, על ראיית האדם המבקש סעדמשפטי, על תרומה אקדמית למשפט הישראלי, ועל מאמץ לפיקוח הולםעל הרשות המחוקקת, בתפקידה כיו"ר    הועדה לקביעת לקביעת שיעור מימון המפלגות 

abir2001-horovitz[1]

הרשות המבקרת - לעו"ד יאיר הורוביץ, מנכ"ל משרד מבקר המדינה לשעבר

בהוקרה על עבודה מקצועית מאומצת ושקולה במשרד מבקר המדינה לאורך שנים, על הנהגת עובדי משרד מבקר המדינה במציאות קשה וסבוכה ועל החלטות שנתקבלו באומץ לב וללא משוא פנים.

abir2001-hofi[1]

צבא ובטחון - האלוף (מיל.) יצחק חופי

בהוקרה על מנהיגות צבאית למופת בכל שלבי הפיקוד, על יכולת מקצועית גבוהה בניהול מערכות גדולות בתחום הבטחוני ובתחום האזרחי ועל כלל השירות הציבורי לחיזוק מדינת ישראל

abir2001-braverman[1]

אקדמיה, חינוך וחברה - פרופ' אבישי ברוורמן, נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בהוקרה על תרומתו לפיתוח אוניברסיטת בן גוריון, על שילובה של האוניברסיטה בחיי הקהילה בבאר שבע ובנגב, על קידום הסטודנט היחיד במוסד האקדמי ועל ביטוי חזונו של דוד בן גוריון לישוב הנגב, כדרך להגשמת הציונות

abir2001-ayalon[1]

התקשורת - העיתונאי שחר אילן, כתב "הארץ"

בהוקרה על עבודה עיתונאית, רבת שנים, בעיתונות הארצית והעיתונות המקומית, על תחקירים עיתונאיים מעמיקים ועל אמץ בחשיפת האמת

abir2001-araide[1]

הרשות המקומית - מר אסעד עראיד, ראש המועצה המקומית מג'אר

בהוקרה על ניהול מקצועי של ענייני המועצה, על פיתוח מערכת החינוך ועל מנהיגות מופתית של קהילת מג'אר