אבירי איכות השלטון לשנת 2002

abir2002-stef[1]

מפעל חיים - מר סטף וורטהיימר

בהוקרה על פעילות חלוצית בתחום פתוח היזמות והתעשיה, על תרומה לחשיבה הכלכלית, על מאבק לפתוח תעשיה ליצוא, על תרומה לישוב הארץ על נהול איכותי ועל מנהיגות.

abir2002-naot[1]

הרשות המחוקקת - חה"כ פרופסור יהודית נאות ז"ל

בהוקרה על תרומה לחיזוק שלטון החוק, על יוזמת חקיקה פוריה, על עבודה מקצועית בועדות הכנסת, על דוגמא לחריצות של נבחר ציבור, הן במישור המוניצפלי והן בבית המחוקקים הישראלי.

abir2002-kaplan[1]

הרשות המבצעת - רו"ח יהונתן (יוני) קפלן, נציב מס הכנסה לשעבר

בהוקרה על דרך ניהול מקצועית של נציבות מס הכנסה, על הפעלת צוות, ברוח טובה וענינית ,על מנהיגות, יושרה ואומץ לב ציבורי על אומץ לב ועל היותו מופת לעובד מדינה ראוי.

abir2002-mir[1]

הרשות השופטת - לשופט פרופסור יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון לשעבר

בהוקרה על תרומה למשפט הישראלי, על העמדת דורות של משפטנים, על היותו לוחם למען זכויות האדם ותקינות השלטון ועל אומץ לב ציבורי

abir2002-ravivi[1]

הרשות המבקרת - השופט (בדימוס) יצחק רביבי, יו"ר הועדה לבדיקת מינויים

בהוקרה על מנהיגות בגוף מנהלי, על תרומה אישית להשבחת כלי ביקורת מרכזי ולשיפור תהליך המינוי למשרות בכירות בשירות הציבור.

abir2002-talik[1]

צבא ובטחון - האלוף (מיל.) ישראל טל

בהוקרה על מפעל חיים בתחום הבטחון, על תרומה רבת שנים כאיש צבא, מפקד ומנהיג, על תרומה לתורת הבטחון הלאומי ועל פתוח טנק "המרכבה".

abir2002-zeev[1]

התקשורת - הקריקטוריסט יעקב פרקש (זאב), קריקטוריסט "מעריב"

בהוקרה על עבודה עיתונאית, רבת שנים, על אומץ בחשיפת האמת, על היכולת לומר דברים רבים במשיכת קולמוס, על לווי מדינת ישראל בדרך אמנותית ועתונאית מיוחדת.

abir2002-hermesh[1]

הרשות המקומית - מר שי חרמש, ראש המועצה האזורית שער הנגב

בהוקרה על מנהיגות אזורית, קשובה למשימות הלאומיות, על ניהול כספי מעורר כבוד במציאות כלכלית קשה, על פתוח החינוך הכללי והאקדמי ועל תרומה לקליטת העליה

abir-2002-raviv[1]

מאבק לטוהר המנהל הציבורי ותקינותו - הגב' אתי ארביב

בהוקרה על נחישות מקצועית ואומץ לב כעובדת השירות הציבורי ועל תרומה לתיקון ליקויים ושיפור איכות השירות הציבורי במדינת ישראל.