אבירי איכות השלטון לשנת 2005

abir2005-bach[1]

מפעל חיים - השופט גבריאל בך

שופט בית המשפט העליון לשעבר

בהוקרה על תרומה יוצאת דופן למשפט ולחברה בישראל בפועלו כפרקליט המדינה, כשופט בבית המשפט העליון, וכחבר בוועדות ציבוריות רבות. בשנים הרבות בשירות הציבור תרם השופט בך רבות לקידום הדמוקרטיה ושלטון החוק. ערכיו מקצועיותו, יושרתו ונועם הליכותיו שימשו אות ומופת לשירות הציבורי .
abir2005-dorner[1]

הרשות השופטת - השופטת דליה דורנר

שופטת בית המשפט העליון לשעבר

בהוקרה על תרומה יוצאת דופן למשפט ולחברה בישראל בפועלה כשופטת בבתי המשפט הצבאיים והאזרחיים במשך עשרות שנים, ובכלל זה 12 שנה בבית המשפט העליון. בכל השנים האלה נאבקה השופטת דורנר לקדם את שלטון החוק ולהגן על זכויות האדם.
פסקי הדין שלה חיזקו את ערכי הדמוקרטיה ושיפרו את פני החברה והמשפט.

abir2005-oron[1]

הרשות המחוקקת חה"כ חיים אורון

בהוקרה על תרומה ייחודית בכהונתו בכנסת, לחיזוק שלטון החוק ואיכות השלטון, להגנה על זכויות האדם בכלל ועל זכויות המיעוטים בפרט ולמאבק בלא לאות למען השלום והביטחון ולמען הצדק החברתי, תוך שמירה על רמה גבוהה של מסירות, יושרה והגינות, שעשו אותו מופת להתנהגות פרלמנטרית ראויה

abir2005-shapniz[1]

הרשות המבצעת - עו"ד טנה שפניץ

לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה

בהוקרה על תרומה ייחודית לשיפור איכות השלטון ולשמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי, לקידום כללי האתיקה ומניעת ניגוד העניינים בשירות הציבורי, תוך הפגנת מקצועיות, חריצות, מסירות, יעילות ויושרה
בפעילותה הנחושה להנהגת סטנדרטים של יושרה והגינות בתחום האתיקה היא משמשת אות ומופת למשרתי הציבור בישראל

abir2005-priel[1]

הרשות המבקרת - מר טומי פריאל

מבקר הפנים של רשות הנמלים

בהוקרה על תרומה יוצאת דופן לחברה בישראל, בתפקידו כמבקר פנים של
 רשות הנמלים, בביקורת בלא פשרות, ביושר ובאומץ לב, שהביאה לתיקון פגמי ניהול חמורים בגוף ציבורי גדול. בדו"חות הביקורת שלו הבליט טומי פריאל את חשיבותם של מבקרי הפנים הגופים המבקרים לקידום איכות    השלטון והמנהל התקין

abir2005-levi[1]

צבא ובטחון - ניצב מיקי לוי

משטרת ישראל

בהוקרה על תרומה ייחודית בתחומי הביטחון, השמירה על הסדר ואכיפת החוק, בעיקר בירושלים הבירה באחת התקופות הסוערות ביותר בתולדותיה, בשירות מצוין ויעיל, תוך שמירה על יושרה, הגינות והקרבה אישית שעשו אותו דמות של מפקד ושוטר למופת.

abir2005-krizler[1]

הרשות המקומית - מר ארז קרייזלר

ראש המועצה האזורית משגב

בהוקרה על תרומה ייחודית לקידום המינהל התקין ואיכות השלטון, בהנהגת רשות מקומית באופן מקצועי ויעיל, תוך עמידה באמות מידה של מינהל תקין, ניהול למופת ומתן שירותים ברמה גבוהה לכל התושבים והישובים, בלא אפלייה

abir2005-rolnik[1]

התקשורת - העתונאי גיא רולניק

העורך הכלכלי הארץ, ומייסד TheMarker

בהוקרה על תרומה ייחודית בתחום התקשורת לחשיפת פגמים ותקלות בשירות הציבורי, למאבק בנגע השחיתות ולשיפור איכות המינהל הציבורי. במאמריו מעלה גיא רולניק את רמת הביקורת הציבורית על התנהלות השלטון ומבליט את חשיבותה לשיפור איכות השלטון. בכך הוא משמש אות ומופת של איכות לעמיתיו בתקשורת ולחברה בישראל

abir2005-rashi[1]

חינוך וחברה - קרן רש"י

בהוקרה על תרומה יוצאת דופן לחוסנה של החברה בישראל בפעילות עניפה בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה באמצעות העלאת רמתם של ילדים ובני נוער בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בשיפור בתי החולים ומערכת הבריאות ובסיוע לרשויות מקומיות בקידום שירותים חברתיים באזורים חלשים, בפעולתם היו קרן רש"י ומנהלה אלי אלאלוף לדוגמה ומופת של איכות לחברה ולחינוך בישראל.

abir2005-porzanski[1]

המאבק לטוהר המנהל הציבורי ותקינות - מר גדעון פורזנסקי

בהוקרה על תרומה יוצאת דופן למיגור השחיתות ולשיפור המנהל התקין בישראל, במאבק נחוש ב הנהלה שנתפסה בקלקלתה, בנכונות לשלם מחיר אישי כבד במאבק זה ובאומץ לב בלתי רגיל. גדעון פרוז'נסקי הוא לאות ומופת לעובדי הציבור במאבק נגד שחיתות בשירות הציבורי