אבירי איכות השלטון לשנת 2008

abir2008-Barak[1]

הרשות השופטת - השופט אהרן ברק

נשיא בית המשפט העליון לשעבר
חבר סגל בי"ס רדזינגר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה

בהוקרה על תרומה שאין דומה לה למשפט ולחברה בישראל, בדרך שעליה הוביל את מערכת המשפט כולה. בהנהגתו היו שופטי, ישראל בראשם שופטי בית המשפט העליון, לעמודי התווך של המשטר הדמוקרטי, של שלטון החוק ושל זכויות האדם.

abir2008-pines[1]

הרשות המבצעת - ח"כ אופיר פז-פינס

השר לשעבר
בהוקרה על תרומה ייחודית לחיזוק המשטר הדמוקרטי בישראל ולשיפור איכות השלטון. נכונותו לוותר על כסא בממשלה למען עקרונות מוסריים, והקפדתו היתרה על ניקיון כפיים וטוהר מידות, ראויות לשמש דוגמה ומופת לכל נבחרי הציבור ומשרתיו.

abir2008-Shely[1]

הרשות המחוקקת - ח"כ שלי יחימוביץ'

בהוקרה על תרומה חשובה לחיזוק שלטון החוק ואיכות השלטון בישראל. ח"כ שלי יחימוביץ' היא דוגמה ומופת לפעילות אמיצת לב וישרה בבית המחוקקים ומחוצה לו לביעור עוולות חברתיות ושחיתות שלטונית, להגנה על החלש ולחיזוק החברה והמשטר הדמוקרטי.

abir2008-orlev[1]

הרשות המבקרת - ח"כ זבולון אורלב

יו"ר ועדת הכנסת לביקורת המדינה

בהוקרה על תרומה נכבדה לחברה בישראל בחקיקה ענפה ובמתן גיבוי לביקורת הגונה, ישרה ובלא פשרות. זבולון אורלב, נבחר ציבור נקי כפיים, הושיט יד לעזרה לשומרי הסף העוסקים בביקורת מוסדות השלטון ותרם בכך לקידום המינהל התקין ואכיפת החוק.
abir2008-Shofel[1]

מאבק לטוהר המידות ואיכות השלטון - משה שופל

גמלאי של בנק ישראל

בהוקרה על תרומה יוצאת דופן לבלימת התופעה של הטבות שכר חריגות ובלתי מוצדקות במגזר הציבורי, תוך הסתכנות בתשלום מחיר אישי על כך. משה שופל ראוי לשמש דוגמה למשרתי ציבור החושפים עוולות ומעשי שחיתות במקום עבודתם ופועלים בעקביות ובאומץ כדי לסכלם

abir2008-sapir[1]

חוסן לאומי - המכללה האקדמית "ספיר"

בהוקרה על תרומה יוצאת דופן לחוסנה של החברה בישראל, בפעילות אקדמית תחת הפגזות בלתי פוסקות ובמעורבות עמוקה בחיי הקהילה בכל האזור. המכללה האקדמית "ספיר" ראויה לשמש דוגמה ומופת למעשה חלוצי איכותי המשלב עמידה בקו העימות עם המשכיות ויצירה אינטלקטואלית. .

abir2008-Atidim2[1]

חינוך וחברה - פרויקט "עתידים: צוערים למנהל ציבורי – רוחות של שינוי"

בהוקרה על תרומה ייחודית, להעלאת רמתן של המנהיגות בשירות הציבורי ושל איכות השלטון בישראל. "עתידים: צוערים למינהל ציבורי – רוחות של שינוי" הוא פרויקט הראוי לשמש אות ומופת ליוזמות שתכליתן להשתמש במאגר הצעירים המוכשרים,בעדיפות לבני  הפריפריה כמנוף לעיצוב עתידה של המדינה.
abir2008-valensi[1]

הרשות המקומית - אהרון ולנסי

ראש המועצה האזורית גליל עליון

בהוקרה על תרומה ייחודית לחיזוק איכות השלטון ותקינות המנהל הציבורי ולקידום המשק והחברה בישראל. פועלו של אהרון ולנסי, המשלב עשייה חלוצית, חזון ציוני וניקיון כפיים, ראוי לשמש דוגמה ומופת לאנשי הציבור בכלל ולראשי השלטון המקומי בפרט.