אבירי איכות השלטון לשנת 2009

Abir_Vardimos[1]

הרשות השופטת - השופט (בדימוס) ורדימוס זיילר

נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לשעבר 
 בהוקרה על תרומה יוצאת דופן למשפט ולחברה בישראל, בפועלו רב השנים כשופט בישראל, כנשיא בית משפט מחוזי וכיו"ר ועדות ציבוריות. בכל אלה סייע השופט זיילר לגיבוש מערכת משפט צודקת, הגונה ומקצועית ולבירור ראוי של סוגיות ציבוריות
לסרטון שהוקרן ביום איכות השלטון: http://www.youtube.com/watch?v=yS5qb5PXo6c
Abir_Zlicha[1]

הרשות המבצעת - ד"ר ירון זליכה

החשב הכללי לשעבר במשרד האוצר
בהוקרה על תרומה ייחודית לחיזוק המשטר הדמוקרטי בישראל ולשיפור איכות השלטון. נכונותו לסכן משרה רמה, למען עקרונות מוסריים, והקפדתו היתרה על ניקיון כפיים וטוהר מידות, ראויות לשמש דוגמה ומופת לכל
משרתי הציבור
לסרטון שהוקרן ביום איכות השלטון: http://www.youtube.com/watch?v=0_dClQVW6Uo&feature=related

Abir_Malkior[1]

הרשות המחוקקת - ח"כ לשעבר הרב מיכאל מלכיאור

בהוקרה על תרומה חשובה לחיזוק שלטון החוק ואיכות השלטון בישראל. חבר הכנסת לשעבר הרב מיכאל מלכיאור הוא דוגמה ומופת לפעילות ענפה של שליח ציבור ונאמנו בבית המחוקקים ובממשלה, לקידום החינוך ואיכות הסביבה ולקירוב לבבות בחברה בישראל.

לסרטון שהוקרן ביום איכות השלטון:http://www.youtube.com/watch?v=F9tWyGecRws&feature=related
Abir_Lindenshtraus[1]

הרשות המבקרת - השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס

מבקר המדינה 
בהוקרה על תרומה נכבדה לחברה בישראל בביקורת הגונה, ישרה ובלא פשרות, ובהוקעת חריגות, עוולות ומעשי שחיתות במנהל הציבורי. המבקר לינדנשטראוס שיפר וחיזק את הביקורת על מוסדות השלטון וקידם בכך את המינהל התקין ואכיפת החוק.
לסרטון שהוקרן ביום איכות השלטון:http://www.youtube.com/watch?v=PU0nZYsQwWo&feature=related
Abir_IlanaDayan[1]

תקשורת - ד"ר אילנה דיין

עיתונאית
בהוקרה על תרומה ייחודית למאבק בנגע השחיתות, לשיפור איכות השלטון בישראל ולהעלאת רמת הסיקור והביקורת בעיתונות הכתובה והמשודרת. אילנה דיין היא אות ומופת של איכות, הגינות ויושרה לעמיתיה העיתונאים והשדרנים ולחברה בישראל

לסרטון שהוקרן ביום איכות השלטון:http://www.youtube.com/watch?v=BrdJq6d_QC0&feature=related
Abir_Kalman[1]

מאבק לטוהר המידות ואיכות השלטון - קלמן ליבסקינד

עיתונאי "מעריב"
בהוקרה על תרומה יוצאת דופן למאבק למען טוהר המידות, לביעור השחיתות, לחשיפת חריגות וחריקות במינהל הציבורי ולהוקעת בזבוז כספי ציבור. קלמן ליבסקינד ראוי לשמש אות ומופת של איכות ותעוזה לעיתונאים החוקרים בישראל.
לסרטון שהוקרן ביום איכות השלטון:http://www.youtube.com/watch?v=6k-80gz7w20&feature=related
Abir_Shooster[1]

חוסן לאומי - אלון שוסטר

ראש המועצה האזורית שער הנגב
בהוקרה על תרומה יוצאת דופן לחוסנה של החברה בישראל, בתנופת פיתוח ואכלוס – תחת אש ובזמן רגיעה.
אלון שוסטר ראוי לשמש דוגמה ומופת למעשה חלוצי איכותי המשלב עמידה בקו העימות עם יצירה

לסרטון שהוקרן ביום איכות השלטון:http://www.youtube.com/watch?v=Nei_U9p8CnY&feature=related
Abir_Aharai[1]

חינוך וחברה - תנועת "אחרי – נוער מוביל שינוי"

בהוקרה על תרומה ייחודית לחינוך ולחברה בישראל, בהגברת המעורבות של בני הנוער בפעילות חברתית, ובהצמחת מנהיגים מקרבם. תנועת "אחרי – נוער מוביל שינוי" ראויה לשמש אות ומופת לשימוש במאגר הצעירים המוכשרים בפריפריה כמנוף לעיצוב עתידה של המדינה.