אבירי איכות השלטון לשנת 2013

matza1[1]

הרשות השופטת - השופט אליהו מצא

משנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס)

בהוקרה על פועלו כמשפטן, כשופט בישראל וכמשנה לנשיא בית המשפט העליון;
על קביעת שורה של הלכות תקדימיות המקדמות סוגיות חברתיות-ציבוריות חשובות;
על המאבק למען השוויון וזכויות הפרט של כל אדם בישראל; על תרומתו להגנה על חושפי שחיתות ועל תרומה יוצאת דופן למשפט ולחברה בישראל.
shamahacohen1[1]

הרשות המחוקקת - מר כרמל שאמה הכהן

ח"כ ויו"ר ועדת הכלכלה בכנסת ה-18

בהוקרה על פועלו של חבר הכנסת לשעבר כרמל שאמה הכהן,
יו"ר וועדת הכלכלה של הכנסת, למען החברה הישראלית;
על הרמת נס המאבק בריכוזיות, במסירות ובהגינות,
שעשו אותו מופת להתנהלות פרלמנטרית ועל תרומה חשובה
לחיזוק המאבק בקשרי הון-שלטון וניגודי העניינים בין כותלי הכנסת. 
eranbaravi[1]
Portrait_Placeholder

הרשות המבצעת - ח"כ יצחק כהן

סגן שר האוצר בממשלה ה-32

בהוקרה על פועלו של חבר הכנסת יצחק כהן, לשעבר סגן שר האוצר,
למען החברה הישראלית; על קידום המאבק בריכוזיות,
תוך שמירה על הערכים החברתיים אשר הובילו אותו לעשייה הציבורית;
על עמידה איתנה למול קבוצות הלחץ האינטרסנטיות המנסות להשפיע על מקבלי ההחלטות.
sason1[1]

רשות מקומית - מר מוטי ששון

ראש עיריית חולון
בהוקרה על פועלו כנבחר ציבור ותיק ומסור; על ההישגים הבולטים אליהם הביא את העיר חולון;
על קידום תשתיות, טיפוח האומנויות ופועלו בתחום איכות הסביבה;
על כהונה ארוכת שנים תוך שמירה על ערכי תקינות השלטון.
gidivaitz1[1]

תקשורת ועיתונות - מר גידי וייץ

תחקירן בכיר במערכת "הארץ"
בהוקרה על פועלו של גידי וייץ כעיתונאי ותחקירן למען מערכת ציבורית נקייה משחיתות; 
על עמידתו על זכות הציבור לדעת; 
על תקשורת ביקורתית המעוררת שיח ציבורי על התנהלות השלטון; 
על סיקור וחשיפת מגוון נושאים הנוגעים למשק ולחברה בישראל.

basat1[1]

כלכלה חברה - פרופ' אברהם בן בסט

פרופ' מן המניין בחוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בהוקרה על פועלו של פרופ' אברהם בן בסט למען החברה הישראלית בכהונות ציבוריות לאורך השנים;
על מעורבותו הציבורית והאזרחית בתקופת המחאה החברתית; על פרסומים ומחקרים שהיוו בסיס לתכניות כלכליות שנועדו להקל על יוקר המחיה;
על מאמציו לקדם שינוי כלכלי חברתי ועל השילוב בין שליחות חברתית למקצועיות כלכלית.

olga1[1]

עו"ד אולגה גורדון

בהוקרה על היותה שומרת סף נאמנה למניעת שחיתות בעיריית נצרת עילית;
על נחישותה שלא לאפשר התנהלות בלתי תקינה ופגיעה בטוהר המידות,
תוך ששילמה על כך מחיר אישי כבד וסבלה מהתנכלויות ומפגיעה בכבודה ובמעמדה כיועצת המשפטית של העירייה;
על נכונותה לעמוד בלחצים הקשים שהופעלו עליה ועל הדוגמה והמופת ששימשה לעובדי הציבור במאבק למען טוהר המידות ותקינות המינהל.

oferlevi[1]

מר עופר לוי

בהוקרה על היותו שומר סף נאמן למניעת שחיתות והתנהלות לקויה ולשם שמירה על הקופה הציבורית בעיריית נצרת עילית,
תוך ששילם על כך מחיר אישי כבד וסבל מפגיעה בכבודו ובמעמדו כגזבר העירייה;
על נחישותו ונכונותו לעמוד בלחצים הקשים שהופעלו עלי ועל הדוגמה והמופת ששימש לעובדי הציבור במאבק למען טוהר המידות ותקינות המינהל.

eranbaravi[1]

עו"ד ערן בר-רבי

בהוקרה על היותו שומר סף נאמן בפועלו כמבקר העירייה למניעת שחיתות והתנהלות לקויה בעיריית נצרת עילית;
על הנחישות בסיוע ובהגנה על היועצת המשפטית ועל גזבר העירייה;
על נכונותו לעמוד בלחצים הקשים שהופעלו עליו ועל הדוגמה והמופת ששימש לעובדי הציבור במאבק למען טוהר המידות ותקינות המינהל.

segalovich1[1]

ניצב (בדימוס) יואב סגלוביץ'

בהוקרה על תרומה נכבדה למדינת ישראל ולביטחונה,
בעת שירות ממושך ואיכותי בתפקידים בכירים במשטרת ישראל;
על תרומה לחיזוק תשתית המשטרה, תוך שימת דגשעל מקצועיות;
על ביצוע עבודתו מתוך מסירות גדולה למדינה ומתוך מחויבות עמוקה לקידום ערכים של יושרה, תקינות, יעילות וטוהר המידות.

langkotzki[1]

מפעל חיים - מר יוסי לנגוצקי

בהוקרה על מפעל חייו ותרומתו הייחודית במגוון תחומים; על מסירותו בפועלו הביטחוני והאזרחי למען המדינה;
על יוזמתו ונחישותו לגילוי מאגרי הגז בחופי הארץ, אשר הביאו לתרומה כבירה למשק הישראלי,
לאיכות חייהם של אזרחי ישראל ולחוסנה של מדינת ישראל.