אבירי איכות השלטון לשנת 2019

בקטגוריית הרשות השופטת:
כב׳ השופט (בדימוס) פרופ׳ אליקים רובינשטיין

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

בהוקרה על דבקות בחתירה לאמת במציאות מורכבת וקשה; על מאבק למען שלטון החוק ללא מורא; על הפניית זרקור לחובת הגינות המדינה מול הפרט; על גילוי עוז ותושייה בעמידה ועל טוהר המידות גם כלפי נבחרי ציבור.

בקטגוריית הרשות המחוקקת:
מר רועי פולקמן

חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת "כולנו"

בהוקרה על תרומה של עומק כלכלי וחברתי לשיח הציבורי באופן יוצא דופן לנוף הפוליטי; על מעורבות פרלמנטרית ענפה למען העסקים הקטנים בישראל; על הסרת חסמים בירוקרטיים בממשק העבודה מול משרדי הממשלה; על ייזום מהלכים בעד אמון הציבור בנבחריו ונגד פופוליזם ריק מתוכן; על התושייה לזקק עשייה אידיאולוגית מתוך פלגנות פוליטית ועל הכרה ציבורית בפרלמנטריזם מקצועי.

בקטגוריית הרשות המבצעת:
פרופ׳ קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל לשעבר

בהוקרה על שליחות ציבורית לטיפוח ענייניות השיח בסוגיות כלכליות; על יושרה מקצועית ונאמנות לערכים מקצועיים בלתי מתפשרים לשם ייצוב המשק; על עמידה כנגד לחצים מצד הדרג הפוליטי וכנגד חשיבה פופוליסטית לטווח הקצר ועל חיזוק מעמדו של מוסד בנק ישראל כמגדלור המדיניות המוניטרית בארץ.

בקטגוריית הרשות המקומית:
מר אלי דוקורסקי

ראש עיריית קריית ביאליק

בהוקרה על נאמנות לאינטרס הציבורי, אשר לא נשחקה ברבות השנים; על קידום שילובן של אוכלוסיות מגוונות בעשייה הציבורית; על השקעת משאבים רבים בחינוך ועל הטמעת ערכי שוויון בתרבות המקומית.

בקטגוריית תקשורת ועיתונאות:
מר גיא פלג

עיתונאי, כתב ופרשן משפטי בחדשות 12

בהוקרה על סיקור משפטי אובייקטיבי, נטול פניות, ממצה מנומק; על חשיפת עוולות שלטוניות, המשפיעות על סדר היום של הציבור במדינת ישראל; על עמידה בפרץ למול גורמים המבקשים להשתיק ביקורת ציבורית ועל שימור תפקידה החיוני של התקשורת בחברה דמוקרטית.

בקטגוריית מאבק חברתי-ציבורי:
עו״ד לינור דויטש

מנכ״לית לובי 99 והלוביסטית הציבורית הראשונה

בהוקרה על ייזום אקטיביזם בשדות שלא חרשו קודם על ידי ארגונים חברתיים; על מעורבות ציבורית נמרצת ליישום דמוקרטיה כשלטון העם; על מאבק נחוש בייצוג האוכלוסייה הרחבה מול מקבלי ההחלטות ועל שמירה מתמדת של מקומו הראוי של האינטרס הציבורי בסדר היום הפרלמנטרי.

בקטגוריית צבא וביטחון:
רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט

הרמטכ״ל ה-21 של צה״ל

בהוקרה על ביסוס מעמדה הביטחוני של מדינת ישראל כלפי פנים וכלפי חוץ; על הנחלת תפיסתו את השירות הצבאי כחינוך לאזרחות טובה יותר; על מימוש הייעוד של צה"ל להבטחת עליונותה הביטחונית של ישראל; ועל חיזוק אמון הציבור הישראלי בכוחות הביטחון.

בקטגוריית מאבק למען טוהר המידות:
גב׳ שלומית שמש

חושפת שחיתות במגזר הציבורי

בהוקרה על הצבת קו ההגנה האחרון מפני שחיתות סמויה; על הקרבה יוצאת דופן למען פורשי צה"ל המבקשים להשתלב בשוק העבודה ועל סירוב לקבל מציאות מעוותת של סלחנות כלפי טובות הנאה וכלפי שימוש עצמי במשאבים ציבוריים.

בקטגוריית הרשות המבקרת:
אלוף (מיל׳) יצחק בריק

נציב קבילות החיילים לשעבר

בהוקרה על קידום מהלכים למען הגינות פיקודית ואיכות מנהיגותית בקרב מפקדי צה"ל; על נקיטה בפעולות שעוררו מוכנות ונכונות ביטחונית; על עיצוב תרבות ארגונית אחראית יותר בצה"ל; על הנהגת אמות מידה חמורות בבירור ליקויים מערכתיים ועל התמדה בהשמעת קול ברור נגד השתקת ביקורת.

בקטגוריית תרבות ואקדמיה:
פרופ׳ סוזי נבות

פרופ׳ מן המניין למשפטים

בהוקרה על שליחות בלתי מתפשרת במודעות לטוהר מידות במינהל הציבורי; על השמעת קול ברור נגד אדישות כלפי שחיתות שלטונית; על תרומה לעיצוב השיח בין האקדמיה והמערכת הפוליטית ועל הנחלת ערכים של איכות שלטון ותרומה לחקר המשפט הפרלמנטרי בישראל.