תקציב – דוחות כספיים

התנועה פועלת ע"פ תכנית עבודה שנתית, מתוקצבת לפי מחלקות ופעולות.
התנועה אינה מוכנה, באופן עקרוני, לקבל סיוע מן המערכת השלטונית. תקציב התנועה מתבסס על דמי חבר של חברי התנועה ותרומות של אנשים פרטיים בארץ.
דמי החבר לשנת 2020 הם 180 ש"ח לשנה ודמי חבר מופחתים בסך 120 ש"ח לשנה לגמלאים, סטודנטים, חיילים ונכים.
 לבני זוג דמי החבר הוא 270 ש"ח ו-200 ש״ח לדמי חבר מופחתים. 

לצפייה בדוחות כספיים
לשנת 2010

לצפייה בדוחות כספיים
לשנת 2008

לצפייה בדוחות כספיים
לשנת 2007