מאגר משפטי וכלכלי

במהלך שנות הפעילות שלנו הגשנו מאות עתירות לבג"ץ – ולמעשה הפכנו לאחד העותרים הציבוריים הגדולים והחשובים בישראל. הפעילות המשפטית והעתירות הרבות הביאו פעמים רבות לשינוי של ממש – להרחקת אנשים שמעלו באמון הציבור, לקביעת תקדימים חשובים שמסייעים למאבק בשחיתות, לביטולן של נורמות פסולות, לחיסכון בכספים ציבוריים ועוד.

אנחנו גם שומרים על הכסף של הציבור, על משאבי הטבע שלו ועל הנכסים שלו – ומהווה "כלב שמירה" על ההתנהלות הכספית של המדינה. אנחנו פועלים כל הזמן ובכל מקום שצריך בשביל לחשוף מקרים בהם מתבזבזים כספי ציבור ודואגים גם שהכסף יוחזר

 

עתירות

עתירה לבג"ץ נגד נגד הימנעות הממשלה ממינויי 35 שגרירים וקונסולים ברחבי העולם

התנועה עתרה לבג"ץ יחד עם ועדי העובדים במשרד החוץ נגד הימנעות הממשלה ממינויי 35 ראשי נציגויות (שגרירים וקונסולים), המהווים שליש מראשי הנציגויות בעולם, ומחכים למעלה מחצי שנה להחלטת הממשלה הסופית בעניינם: "על הממשלה לפעול לאישור המינויים ללא דיחוי".

התנועה ציינה בעתירתה את החשש שמא נציגויות רבות ישארו ללא ראש נציגות והסכנה לאינטרס יחסי החוץ הישראלים; הסכנה לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל; ואת הפגיעה בראשי הנציגויות ומשפחותיהם שנותרו "תלויים באוויר". התנועה הוסיפה כי חלה חובה על הממשלה לדון במינויים ולפעול בהקשר הזה במהירות הראויה: ״מדובר בשיתוק מוחלט במשרד החוץ״.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד שר האוצר בעניין חוק המענקים לעצמאים שאושר בחופזה וללא התייחסות גורמי המקצוע

התנועה עתרה לבג"ץ נגד היועמ״ש ושר האוצר בעניין חקיקתו של חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם שעבר באישון ליל בכנסת, אשר אליו נכרך חוק מענקים לעצמאים, שצפוי להגדיל את השימוש בקופסה החוץ תקציבית במאות מיליוני שקלים בהליך חפוז וללא התייחסות גורמי המקצוע במשרד האוצר.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ בדרישה לחייב את היועמ״ש להוציא את נתניהו לנבצרות

התנועה עתרה לבג"ץ בדרישה שיחייב את היועמ"ש אביחי מנדלבליט להוציא את ראש הממשלה בנימין נתניהו לנבצרות בשל משפטו הפלילי.

בעתירה מציינת התנועה: "החשש הכבד שעולה מעתירה זו, הוא המשך שלטונו של נאשם בפלילים חמורים המנהל את משפטו, לצד ניסיונות חוזרים ונשנים להשפיע בעניין ולהימלט מאימת הדין, כאשר הכל תוך ובמהלך כהונתו כראש הממשלה".

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד החלטת קבינט הקורונה לסגור את השמיים ולמנוע מישראלים את הזכות להצביע

התנועה עתרה לבג"ץ נגד קבינט הקורונה וביקשה דיון בהול: "חובה לאפשר לכל ישראלי המעוניין להצביע בבחירות לשוב ארצה ולממש את זכותו הדמוקרטית הכל-כך בסיסית".

בעתירה מבקשת התנועה מבית המשפט העליון להוציא צו על תנאי ולקיים דיון דחוף בעניין התקנות שאושרו בממשלה, לפיהן קיימת מכסה מצומצמת בלבד של ישראלים שיוכלו לשוב ארצה מדי יום – וזאת מיעדים ספורים בלבד ברחבי העולם. לא קיימת עוד מדינה מערבית אחרת בעולם, המבכרת הגנה ושמירה על זכויות אזרח, אשר נקטה בצעד מביש ודרקוני שכזה כלפי אזרחיה.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד החלטת הממשלה שלא להקציב כהונה קשיחה למפכ"ל המשטרה

התנועה עתרה לבג"ץ נגד הממשלה, היועמ"ש, השר לביטחון פנים והמפקח הכללי של משטרת ישראל רנ"צ יעקב שבתאי, בדרישה להוציא צו על תנאי בנוגע לאי קציבת כהונה קשיחה לתפקיד מפכ"ל המשטרה: "מדובר בפגיעה מהותית בשלטון החוק וביכולת מפכ"ל המשטרה לתפקד כשומר סף איכותי".

התנועה סבורה כי תפקיד מפכ"ל המשטרה מוכרח להיות מגובה בוודאות, וכי יש לבטל כל תלות אפשרית של המפכ"ל בגורמים הממנים אותו. זאת, על מנת להבטיח את עצמאותו, מקצועיותו ואי-תלותו בגורמים חיצוניים ולחזק את אמון הציבור במשטרה והעומדים בראשה.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד החלטת הממשלה שלא להקציב כהונה קשיחה למפכ"ל המשטרה

התנועה עתרה לבג"ץ נגד הממשלה, היועמ"ש, השר לביטחון פנים והמפקח הכללי של משטרת ישראל רנ"צ יעקב שבתאי, בדרישה להוציא צו על תנאי בנוגע לאי קציבת כהונה קשיחה לתפקיד מפכ"ל המשטרה: "מדובר בפגיעה מהותית בשלטון החוק וביכולת מפכ"ל המשטרה לתפקד כשומר סף איכותי".

התנועה סבורה כי תפקיד מפכ"ל המשטרה מוכרח להיות מגובה בוודאות, וכי יש לבטל כל תלות אפשרית של המפכ"ל בגורמים הממנים אותו. זאת, על מנת להבטיח את עצמאותו, מקצועיותו ואי-תלותו בגורמים חיצוניים ולחזק את אמון הציבור במשטרה והעומדים בראשה.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד סירובו של השר אמסלם לחתום על ייפוי כח בחברות הממשלתיות

התנועה עתרה לבג"ץ נגד שר הדיגיטל דוד אמסלם, הרשות לחברות ממשלתיות והיועמ״ש מנדלבליט בדרישה להוציא צו על תנאי ולקיים דיון דחוף בעניין סירובו של אמסלם לחתום על ייפוי כח לנציגי המדינה באסיפות הכלליות של חברות ממשלתיות, זאת בגלל סכסוך אישי של אמסלם עם היועמ״ש ורשות החברות.

בעתירה נכתב כי ״במו ידיו ובמחדלו הביא השר אמסלם לשיתוק יכולתן של חברות ממשלתיות לקבל החלטות חיוניות, ולפגיעה חמורה באינטרס הציבורי בקבלת החלטות בחברות בהן המדינה היא מחזיקת מניות לצד גורמים פרטיים״.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד התיקון שאישר את התקציב ההמשכי ללא פיקוח הכנסת

התנועה עתרה לבג"ץ נגד משרד האוצר, היועמ״ש והכנסת בדרישה להוציא צו על תנאי לתיקון חוק יסוד משק המדינה הנוגע לתקציב ההמשכי. התיקון לחוק הופך את התקציב ההמשכי למעין ״תקציב רגיל״, בלי שעבר את אישור הכנסת. מדובר בפגיעה קשה בכל השיטה המשטרית, בהפרדת רשויות ובפיקוח של הכנסת על הממשלה.

בנוסף, העתירה מתייחסת לתופסת הקופסה החוץ-תקציבית בסך 52.3 מיליארד ש״ח, שלא ייספרו לצורך חישוב ההוצאה הממשלתית השנתית. מדובר בלמעלה מ-12 אחוז מההוצאה הממשלתית השנתית ובכספים שמחולקים ללא שום פיקוח של הכנסת.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ בשל אי ציות לחוק שמטרתו לייעל את משק המים ולהוזיל את מחירי המים

התנועה עתרה לבג"ץ נגד השר למשאבי מים, רשות המים, היועמ״ש ותאגידי המים המקומיים. בסירובם של הגורמים לממש את הוראת החוק ולפרסם את רשימת 30 תאגידי המים האזוריים, השר למשאבי מים ורשות המים פוגעים גם בשלטון החוק וגם באזרחי ישראל. אי הציות לחוק גרם לכך שגם הרשויות המקומיות וגם תאגידי המים אינם יכולים להוציא לפועל את הרפורמה ולהביא לשיפור בחיי אזרחי ישראל ולהוזלת יוקר המחייה 

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה לדחות את הגשת הדו״חות הכספיים של הסיעות מתקופת הבחירות למבקר המדינה

בעקבות החלטת ועדת הכספים לדחות בפעם השלישית את מועד הגשת הדו״חות הכספיים של סיעות הכנסת למבקר המדינה, העוסקים בהתנהלותן הכספית במערכות הבחירות לכנסת ה-21, ה-22 וה-23, וכן את מועד פרסום דו״חות מבקר המדינה בנושא – התנועה עתרה לבג״ץ.

בעתירה טענו שהחוק קבע מסגרת זמנים ברורה ומאוזנת להגשת הדו"חות הכספיים ולפרסום דו"חות מבקר המדינה בנושא מימון בחירות ומימון מפלגות. טענו כי החלטת ועדת הכספים התקבלה בניגוד לכל תכליות החוק והרציונאליים, מבלי שנשקלו כלל השיקולים הרלוונטיים ובאופן שרירותי; תוך פגיעה קשה באמון הציבור בנבחרי הציבור ומבקר המדינה; והכל תוך חריגה קיצונית ממתחם הסבירות.

>>>לעתירה>>>

עתירה מתוקנת לבג"ץ בדרישה לחקירה מלאה בפרשת הצוללות

בעקבות הודעת היועמ"ש אביחי מנדלבליט כי בכוונתו לסגור את תיק המניות, נתבקשה התנועה על ידי ביהמ״ש לתקן את העתירה שהגשנו בהתאם, בעתירה שכוללת בתוכה את פרשת המניות, העמלות, אישור מכירת הצוללות למצרים, רכש ספינות המגן וכמובן רכש הצוללות המיותרות.

התנועה טוענת כי החלטת היועמ״ש שלא לפתוח בחקירה בפרשת המניות, לצד התעלמותו מחקירת יתר הפרשות, מהווה הפרה של חובתו הברורה לבחון פתיחה בחקירה לנוכח חומרת החשדות ועוצמתן בשלב זה.
 

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד החלטת הממשלה שלא להביא לאישור הכנסת תקציב לשנת 2021

התנועה עתרה לבג"ץ נגד אי הבאת תקציב 2021 לאישור הכנסת: "החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני".

התנועה ביקשה מביהמ"ש להורות לנתניהו, לגנץ וליועמ"ש להסביר מדוע הם לא מעבירים תקציב. המשך השימוש בכספים חוץ תקציביים אינו מידתי ואיננו סביר, ההחלטה נובעת משיקולים זרים ופוגעת באמון הציבור.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד ועדת ההיתרים ורה״מ נתניהו

התנועה עתרה לבג״ץ נגד ועדת ההיתרים וביקשה צווים על תנאי. זאת בעקבות החלטת הוועדה להשאיר אצל ראש הממשלה נתניהו מאות אלפי דולרים שקיבל ממקורבים בעלי הון, והסתיר בניגוד לחוק. דרשנו מבג״ץ לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו.

לא ייתכן שרה״מ יקבל בשיטתיות, בניגוד לחוק ומתחת לשטיח כספים מבעלי הון שאיתם הוא מקיים קשרי עסקים מפוקפקים. לא ייתכן שוועדת ההיתרים תפעל בניגוד לחוק ותעלים עין לנתניהו אחרי שלא דיווח כדין על כספים שלקח.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד החוק המגביל באופן קיצוני את חופש המחאה

עתרנו בעקבות אישור התיקון לחוק אשר פוגע קשות ובצורה לא מידתית בזכות היסוד להפגין ובחופש הביטוי. העתירה מציגה תמונה עגומה של פגיעה חמורה בזכות יסודית המגדירה למעשה דמוקרטיה מהי.

ביקשנו מבג״ץ לבטל את הסעיפים בחוק המגבילים קיומן של הפגנות למרחק המתבסס על מקום המגורים, ובמתכונת של קבוצות המונות עד 20 איש. בנוסף, ביקשנו בעתירה צו המורה לפרסם את הנתונים העדכניים אשר שימשו בסיס לחקיקת התיקון, וכן צו ביניים שיעכב את כניסת התיקון לתוקף.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד התוספת התקציבית של 11 מיליארד ש"ח

עתרנו נגד שר האוצר ישראל כ"ץ וממשלת ישראל, נגד ועדת הכספים והכנסת ונגד היועמ"ש בבקשה למתן צו הצהרתי וצווים על תנאי לפיהם התיקון לחוק בטל מיסודו לנוכח הפגיעה הקשה בעקרון הפרדת הרשויות והצורך בפיקוח של הכנסת על עבודת הממשלה באמצעות התקציב.

תיקון החוק מהווה שימוש לרעה בהליכי חקיקת חוקי יסוד, בהיותו שינוי משטרי המיועד לפתור מצוקה פוליטית רגעית אשר נערך במסגרת הוראת שעה. בנוסף, התיקון רומס את הפיקוח הפרלמנטרי על התקציב ועל מדיניות הממשלה, ופוגע ביכולת הכנסת לתת אמון מתחדש בממשלה.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ: יש לבחור גם נציג מהאופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים

עשרות שנים היה נציג מהאופוזיציה בוועדה. ועכשיו בצעד דורסני, שפוגע באופן חסר תקדים בעצמאות הכנסת ובאיזון העדין בין הרשויות – החליטו שלא למנות נציג מהאופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים.

מדובר פה בפגיעה כפולה: גם בכוחה של הרשות המחוקקת, וגם בעצמאותה של הרשות השופטת. הרשות המבצעת רומסת את השתיים האחרות. בנוסף, מי שמונתה לוועדה היא אסנת מארק – שבשל החוק הנורווגי ראש הממשלה יכול להדיח אותה מהכנסת אם רק ירצה בכך. זה נותן כוח חסר תקדים לראש הממשלה – דווקא בזמן שהוא עומד מול כתב אישום ובכלל לא צריכה להיות לו השפעה כלשהי על בחירת השופטים, בשל ניגוד העניינים הברור שבעניין.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ בדרישה לחקירה מלאה בפרשת הצוללות

יש בידינו חומר ראייתי חדש בנוגע לפרשת הצוללות, שהושג ע"י מחלקת התחקירים שלנו. אנחנו מבקשים להגיש את החומר הנ"ל לבית המשפט כדי לתמוך בבקשתנו להורות על חקירה מלאה בפרשה. אנחנו מבקשים מהשופטים להורות על: 1. חקירה פלילית בפרשת מניות הפלדה של נתניהו 2. חקירה פלילית נגד נתניהו בפרשת הצוללות 3. הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור סוף סוף עד הסוף את הפרשה החמורה.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד חוק "ממשלת החילופים"
מדובר בשינוי שרומס את השיטה הדמוקרטית הישראלית ומשנה את בסיס המשטר – כל זאת תחת "הוראת שעה", במהירות הבזק, בלי שיינתן הזמן הראוי לשקול את הדברים וכמעט בלי דיון, בלי שתנתן לחברי הכנסת האפשרות להשתתף ולשקול את השינוי מרחיק הלכת. וכל זה – לא מטעמים ערכיים או משקילת טובתו הציבור – אלא אך ורק על מנת למלט נאשם אחד, בנימין נתניהו, ממשפטו – ומשיקולים פוליטיים זמניים וצרים של פוליטיקאים אחרים. לא כך מבצעים שינוי חוקתי עמוק כל-כך בעצם המשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לכחול לבן

בעתירה אנחנו מזהירים כי ההסכם התקדימי התגלה כלא פחות מאשר מפת דרכים לריסוק ערכי הדמוקרטיה הישראלית. בין הפגמים המסוכנים בהסכם: הכוונה לבקש את אמון הכנסת מבלי להניח קווי יסוד לממשלה – אלא רק לחצי השנה הקרובה; כוונת הממשלה העתידית לכבול את שיקול דעתה של הכנסת ולאסור עליה לקיים חקיקה בחצי השנה הקרובה (לפחות); מניעה מנציג מהאופוזיציה לשבת בוועדה לבחירת שופטים, וכן ההחלטה שלא לתת לאופוזיציה לעמוד בראש ועדות (למעט אחת) – בניגוד למה שהיה בעשרות השנים האחרונות.

>>>לעתירה>>>

עתירה לבג"ץ נגד הטלת הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים

לא ניתן לנהל מדינה מספסל הנאשמים. בעת הנוכחית בנימין נתניהו עומד כחבר כנסת מן המניין, הוא לא מכהן כראש ממשלה נבחר. נתניהו נאשם בעבירות החמורות של שוחד מרמה והפרת אמונים. עובדה זו הופכת אותו לסחיט ולחיץ. כל החלטה שיקבל תהיה בניגוד עניינים מובנה, ומבלי שהציבור יוכל לדעת אם המדובר בהחלטה לטובתו האישית או לטובת המדינה. כל חקיקה, מינוי או מעשה שלטוני יעמדו מיד בבחינת ניגוד עניינים. הוא אינו כשיר לקבל על עצמו את תפקיד הרכבת הממשלה.

>>>לעתירה>>>

 
 

מכתבים

מאגר בוחרים – דרישה לביטול הרישום של מאגר פנקס הבוחרים של רשימת הליכוד ושקילת ענישה וסנקציות מינהליות, 16.02.2021.

ועדת חריגים – בקשת חופש מידע לחשוף את הנתונים על ועדת החריגים הממשלתית לאישור כניסה ויציאה מהארץ בזמן הסגר האווירי, 15.02.2021.

צוללות – פנייה לשר הביטחון גנץ ולשר המשפטים ניסנקורן בבקשה להקים ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות, 22.11.2020.

מיקי זוהר – פנייה למשטרה בבקשה לפתוח בחקירה פלילית בעקבות דבריו של חה"כ מיקי זוהר⁩, 14.10.2020.

השרה גמליאל – מכתב לרה״מ נתניהו: בקשה לפטר את השרה גילה גמליאל בעקבות הפרת הנחיות הקורונה ובדיית העובדות בחקירה האפידומולוגית, 05.10.2020.

השרה גמליאל – מכתב לשרה גילה גמליאל: דרישה להתפטר בעקבות הפרת הנחיות הקורונה ובדיית העובדות בחקירה האפידומולוגית, 05.10.2020.

חופש המחאה – מכתב לנשיא המדינה ולשר המשפטים: בקשה לחון חנינה גורפת למפגינים למען הדמוקרטיה וטוהר המידות אצל נבחרי ציבור, 04.10.2020.

חופש המחאה – מכתב לרה״מ, ליועמ״ש ולראש השב״כ: דרישה לחשוף את נתוני ההדבקה בהפגנות שהתגלו כ׳כלי׳, 24.9.2020.

חופש המחאה – דרישה שלא להטיל מגבלות שיאסרו את חופש המחאה וההפגנה, 23.9.20.

מיגון הדרום – מכתב למ״מ שר הבינוי והשיכון ולמנכ״ל המשרד: דרישה ליישום החלטת הממשלה לגיבוש תכנית במטרה להקל על פתרונות מיגון ליישובי הדרום, 16.9.20.

הסדר ניגוד עניינים – מכתב ליועמ״ש ולמשנה ליועמ״ש: דרישה דחופה לפרסם את טיוטת הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה נתניהו, 15.09.20.

חופש המחאהמכתב ליועמ״ש ולשר הבריאות: בקשה להבהיר כי תקנות הגבלת הפעילות לבלימת התפשטות הקורונה אינן כוללות מגבלות על חופש המחאה, 13.09.20.

יעקוב אל-קיעאן ז״למכתב למבקר המדינה: דרישה לחקירת טיוח הריגתו של יעקוב אבו אל-קיעאן ז״ל על ידי צמרת אכיפת החוק, 09.09.20.

בחירות מקומיות 2018 – בקשה לפתיחה בחקירה פלילית כנגד שר הביטחון אביגדור ליברמן וכנגד המועמד לראשות העיר ירושלים משה ליאון 20.10.18

אפי נוה – מכתב לחיות ושקד בעניין אפי נוה 20.10.18

בחירות מקומיות 2018 – מכתב אל מבקר המדינה ורשם העמותות 11.10.18

אפי נוה – מכתב בעניין חברות אפי נוה בועדה לבחירת שופטים 7.10.18

מכתב לשר הביטחון – דוח כשלי מוכנות בצהל 26.9.18 

בחירות מקומיות 2018 – מכתב אלקין ועידת המשפיעים ‏20.9.18 

חוק הגיוס – מכתב – תזכיר חוק שירות הבטחון 02.07.2018

חוק הגיוס – בקשה מטעם המדינה לדחיית מועד קיום פסק הדין חוק הגיוס בגץ 1877.14 15.7.2018

בחירות 2018 – בקשה להוצאת הנחייה לחברי כנסת המתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות 07.08.2018

בחירות מקומיות 2018 – בקשה לקבלת עמדת הוועדה בדבר התמודדות ראש רשות המושעה מתפקידו בבחירות לרשויות 18.7.2018

בחירות מקומיות 2018 – מכתב לח״כ עזריה: שימוש אסור בנכסי ציבור לשם קיון תעמולה אסורה 08.07.2018

בחירות מקומיות 2018 – מכתב ליועמ״ש: שימוש אסור בנכסי ובכספי ציבור למטרת תעמולת בחירות – שר השיכון והבינוי, 08.07.2018

בחירות מקומיות 2018 – מכתב לעירייה ולשר אלקין: חשש לקיון תעמולת בחירות אסורה, 7.8.2018

בחירות מקומיות 2018 – מכתב לשר המדע: חשש לתעמולת בחירות אסורה, 7.8.2018

בחירות מקומיות 2018 – מכתב לשר יואב גלנט לעניין מפות העיר העתיקה, 08.07.2018

הדלפות בקבינט המדיני בטחוני – פנייה ליועמש בנושא הדלפות בקבינט, 19.7.2018

גופים פרטיים בכנסת – פנייה ליו״ר ומנכ״ל הכנסת, 1.8.18

תקשורת – קריאה שלא לאשר מיזוג רשת-ערוץ 10 בגין החשש לפגיעה כפולה בתחרות החופשית ובתקשורת החופשית, 2.8.18

ראשי ערים שהורשעו – מכתב למשרד הפנים בעניין חזרת ראשי ערים עם קלון, 18.6.18

מכתב לשר האוצר והחשב הכללי בנושא שירות לאומי, 18.6.18

רגולציה על שוק ההון – מכתב לשרת המשפטים וחברי ועדת השרים לענייני חקיקה הדורש להימנע מהכפפת סמכויות הממונה על שוק ההון לכנסת, 21.06.18

בחירות מקומיות 2018 – מכתב מברר נהלים לבחירות מוניציפאליות – הרשות השנייה, 21.01.18

בחירות מקומיות 2018 – מכתב מברר נהלים לבחירות מוניציפאליות – הרשות השנייה – תזכורת שנייה, 29.03.18

תקשורת – מכתב מיזוג עשר – רשת, 14.6.18

בני ברק – מכתב פנייה – הפסקת כהונת חבר מועצת העירייה דרור בן אפרים, 18.06.18

ועדה לתכנון ובנייה – פנייה ליועמש ופרקליט המדינה, 10.06.18

בני ברק – פנייה ליועץ המשפטי לממשלה – בעניין ראש עיריית בני-ברק, 5.6.18

ועדה לתכנון ובנייה – פנייה לשר האוצר ומנכל המשרד – דורון אוזן, 6.6.18

ניירות עמדה

פסקי דין ותגובות