הפעילות המשפטית

במהלך שנות הפעילות שלנו הגשנו מאות עתירות לבג"ץ – ולמעשה הפכנו לאחד העותרים הציבוריים הגדולים והחשובים בישראל. הפעילות המשפטית והעתירות הרבות הביאו פעמים רבות לשינוי של ממש – להרחקת אנשים שמעלו באמון הציבור, לקביעת תקדימים חשובים שמסייעים למאבק בשחיתות, לביטולן של נורמות פסולות, לחיסכון בכספים ציבוריים ועוד.

הישגים ופעילויות מהתקופה האחרונה:

עתרנו לבג"ץ נגד השינוי בפקודת המשטרה! – עתרנו לבג"ץ נגד השינויים המכפיפים את המשטרה לדרג הפוליטי, זמן קצר לאחר שאלה אושרו בכנסת בקריאה שניה ושלישית. לטענתנו, תיקון החוק, אשר עבר בכנסת באופן חפוז ונמהר, יפגע פגיעה אנושה בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים כגון השוויון בפני החוק ועצמאות המשטרה, יוביל לפגיעה בזכויות חוקתיות באופן שאיננו מידתי ושאיננו הולם את ערכיה של מדינת ישראל, ויגרום לפגיעה קשה באמון הציבור במשטרה ובלגיטימציה הציבורית לפעולתה – אשר מהווים יסוד הכרחי לפעולתה וליכולתה לבצע את עבודתה. עמדנו בעתירת על מספר הבדלים מהותיים בין הצבא לבין המשטרה – העיקרי שבהם הוא העובדה שהמשטרה פועלת בקרב אזרחים בעוד הצבא פועל כנגד איומים חיצוניים. הבדלים אלו שומטים את הקרקע תחת ההצדקות לתיקון החוק, ולעמדת התנועה מצדיקים את השמירה על עצמאות המשטרה באופן ייחודי ומובהק מהדרג הפוליטי. הקלות הבלתי-נסבלת בה שונו חוקים ונערכו תיקונים עם השפעות משטריות משמעותיות ללא דיון ובחיפזון מעמידה בסכנה את המדינה.

עתרנו לבג"ץ נגד השינויים בחוק יסוד: הממשלה, שנועדו להכשיר את כהונתו של אריה דרעי – כזכור, במענה לעתירת התנועה ערב הבחירות, קבע יו"ר ועדת הבחירות השופט עמית, כי לדרעי קיימת חזקת קלון בשל עונש המאסר על תנאי שנגזר עליו. בפסיקה צוין כי אם מרכיב הממשלה ירצה למנות את דרעי לשר, יהיה עליו לפנות ליו"ר הוועדה ולבקש את הסרת חזקת הקלון. נתניהו בחר שלא לעשות זאת ובמקום זאת העבירה הקואליציה החדשה (עוד לפני הקמת הממשלה) בהליך בזק שינוי רטרואקטיבי בחוק יסוד: הממשלה הקובע שקלון יוטל רק כשנגזר מאסר בפועל. בעתירה טענו כי התיקון הוא תיקון חוקתי שנתקבל תוך שימוש לרעה בסמכות המכוננת, הפוגע בשיטת המשטר הישראלית, באשר הוא נועד לפגוע בטוהר המידות והכל על רקע שיקולים פרסונליים אסורים, צרכי שעה קואליציוניים, ובאמצעות הוראות הנעדרות כל תכלית ראויה עצמאית מהקשר פוליטי חולף – ולכן אין מקומו בין הנורמות החוקתיות במדינה. בהליך החקיקה נפלו פגמים קשים, ובהם הפגיעה בעקרון השתתפות חברי הכנסת בהליך החקיקה, העדרו של פרק זמן ראוי לדיון בשינוי ובהשלכותיו, העדר תשתית עובדתית ומשפטית; המאבק הוא לא רק משפטי: בתקופה האחרונה ערכנו הפגנות המוניות בירושלים, בתל-אביב, בצפון ובדרום. אנחנו מפגינים נגד החקיקה האנטי-דמוקרטית. פעילי התנועה אף יצאו לפעולות ליליות של תליית שלטים בכבישים וגשרים ברחבי הארץ.

עתרנו לבג"ץ נגד מינוי אריה דרעי לשר, ובדרישה לבטל את הסדר הטיעון איתו לאחר שהתברר שהבטחתו הופרה – הגשנו עתירה לבג"ץ כנגד המינוי של דרעי לשר, בדרישה לבטל את פסק הדין שניתן בעניינו בטענה כי הוליך שולל את בית המשפט. בעתירתנו טענו כי המינוי הוא פגיעה חמורה בטוהר המידות, באמון הציבור ובעקרון הנאמנות השלטונית וכי הוא נגוע בחוסר ניקיון כפיים ותום לב, חוסר סבירות וחוסר מידתיות קיצוני. דרעי הוליך את בית המשפט שולל, בעת שהציג בפניו מצג שקרי לפיו בכוונתו לפרוש מהחיים הציבוריים, ומכאן שפסק וגזר הדין בעניינו בטלים מאחר והושגו ברמייה.

התנועה תומכת בעמדת הממשלה החדשה: יש לבטל את חוק פילוג המפלגות המביש שחוקקה ממשלת בנט-לפיד! – לאחרונה פורסם בתקשורת כי בכוונת הליכוד לבטל את החוק שנועד לפלג מפלגות ולעודד את תופעת העריקות הפסולה. אנו תומכים בביטול החוק, חוק שנחקק בתקופת הממשלה הקודמת, שכן מיום הקמת התנועה בתקופת "התרגיל המסריח" לפני 32 שנים, נלחמנו בתופעת העריקים במערכת הפוליטית, תופעה שהגיעה לשיאה בבחירות 2020 עם כמות חסרת תקדים של חברי כנסת שקיבלו מנדט בבחירות תחת רשימה אחת ולאחר הבחירות ערקו למפלגה אחרת. כזכור, התנועה אף עתרה לבג"ץ ביולי 2021 בדרישה לבטל את החקיקה שאפשרה פיצול מפלגה עם 4 מנדטים בלבד. לצערנו העתירה שהגשנו בנושא נדחתה, אולם הגיעה העת לבטל את כל החוקים שחוקקו רק כדי לשרת צרכים רגעיים ופרסונליים של הממשלה.

בעקבות עתירת התנועה, בג"ץ דחה את בקשת נתניהו לדיון נוסף בהשבת 270 אלף הדולרים שקיבל מבן-דודו מיליקובסקי – כבוד השופט עמית דחה את בקשתו של נתניהו לדיון נוסף על פסק דינו של בג״ץ מאוקטובר האחרון, אשר חייב את נתניהו להחזיר 270 אלף דולר, שניתנו לו כמתנה על ידי בן-דודו נתן מיליקובסקי ז״ל, לאחר עתירת התנועה בנושא. לצערנו  נתניהו לא קיבל את החלטת בית המשפט והחליט לבקש דיון נוסף על פסק הדין. כבוד השופט עמית דחה את הבקשה, וקבע כי טענות עורכי דינו של נתניהו ״נטענו… בעלמא ומבלי לבסס, ולא בקירוב, עילה להורות על קיום דיון נוסף." כבר באוקטובר ברכנו על החלטת בג״ץ שקיבל הלכה למעשה את מרבית טענות התנועה וקבע כי הכספים שקיבל ראש הממשלה לשעבר מבן דודו ז״ל ניתנו בניגוד לחוק המתנות, ולכן על נתניהו להחזירן; וכעת אנו מברכים על החלטת כבוד השופט עמית לדבוק בפסק דינו של בג״ץ. בשולי הדברים, אנו מצטרפים לקריאתה של הנשיאה חיות בפסק דינו של בג״ץ, וקוראים לממשלה הבאה לקבוע קוד אתי לממשלה באופן מידי, על מנת למנוע הישנות מקרים כאלו בעתיד.

עתרנו לבג"ץ: האם נציב שירות המדינה מתערב לטובתו של מקורב לנתניהו? התערבותו של נציב שירות המדינה בהליכי פיטוריו של סמנכ"ל ביטחון וחירום במשרד ראש הממשלה נעשית בחוסר סמכות. עתרנו לבג"ץ בכדי שיורה לנציב שירות המדינה הרשקוביץ שלא להתערב בפיטוריו של סמנכ"ל ביטחון וחירום במשרד ראש הממשלה, אלון חלווה – המקורב לנתניהו. נגד חלווה נוהל הליך שימוע לפני פיטורין בשל טענות לאי-התאמה לתפקידו, ובסיומו החליטה מנכ"לית משרד ראש הממשלה לסיים את העסקתו. זמן קצר לפני כניסת הפיטורים לתוקף פנה נציב שירות המדינה למנכ"לית וביקש לבחון מחדש את הפיטורים, ולהקפיא את ההליך. בעתירה טענו כי בהתערבותו בהליך הפיטורין של חלווה, פועל הנציב בחוסר סמכות. בנוסף, לטענתנו התערבות הנציב בפיטורין מעלה חשש למשוא פנים ולשיקולים זרים, לאור קרבתו הפוליטית והאישית של חלווה לגורמים רבי עצמה בפוליטיקה הישראלית. נציבות שירות המדינה היא עמוד התווך של השירות הציבורי בישראל. שירות ציבורי אשר שיקולים זרים מכתיבים את אופן העסקת והפסקת העסקת העובדים בו, פוגע אנושות במקבלי השירות – הציבור הישראלי כולו. אנו מצפים מהנציב, שפועל בחוסר סמכות, שיישמע לעמדת גורמי המקצוע ויחזור בו מההתערבות.

שבראשון בינואר אמור להתעדכן שכר חברי הכנסת ולעלות בכ- 4% עד 15% באופן אוטומטי. עדכון בשכרם של חברי הכנסת מתרחש מדי שנה וכך אנו עדים למצב שבו שכרם של חברי הכנסת עולה ועולה. לכן פנינו כבר אז באופן אישי לחברי הוועדה הציבורית, בדרישה שימליצו באופן בהול לוועדת הכנסת על הפסקת העדכון האוטומטי. הוועדה הציבורית כבר קבעה בשנת 2015 כי זה לא הגיוני וראוי שהשכר של חברי וחברות הכנסת יתעדכן ויעלה באופן אוטומטי כל שנה – חברי הכנסת אז לא קיבלו את המלצתה. והנה לאחר פנייתנו שמחנו לראות כי הוועדה הציבורית תמסור את המלצותיה בנושא בקרוב, שם תמליץ על מנגנון חדש שיקבע את שכרם של חברי הכנסת, כזה שיפסיק את העדכון האוטומטי. אנו מצפים מהכנסת לקבל את ההמלצה.

מה קורה עם חקירת השיריון האסור שניתן לסילמן? – לפי הפרסומים בתקשורת נדמה כי סילמן מצפה שההבטחות הפליליות שניתנו לה ימומשו, וכי היא לא מתכוונת להסתפק בתפקיד סגנית שר או ראש ועדה לאור המחיר הכבד ששילמה – בהמשך אכן התברר שסילמן מונתה לתפקיד שרה! פנינו שוב בדרישה לפתיחה בחקירה פלילית נגד עידית סילמן בגין חשד להפרת חוק הבחירות האוסר על הבטחת שריון שלא בתוך תקופת הבחירות. בעת כהונת הממשלה הקודמת פורסם שלסילמן הובטח שריון לכנסת ולתפקיד שרה בתנאי שתצא נגד עמדת מפלגתה ותפיל את הממשלה. הצגנו תשתית עובדתית נרחבת המבססת את קיומה של ההבטחה האסורה שקיבלה סילמן לשריון במפלגת הליכוד, שלא בתוך 90 הימים מיום הבחירות – הדברים האחרונים שפורסמו בדבר ההבטחות שניתנו לסילמן ממחישים שוב את דריסת הרגל הגסה של הוראות החוק והמעשים הפליליים שיכול והתקיימו.

הנהלת נמל אשדוד, הפסיקו להתנכל לעובדים חושפי שחיתות! כבר כמעט שני עשורים שהתנועה מלווה את חושף השחיתות יובל כהן, קצין ים שעובד בנמל אשדוד. כהן היה עד למעשים פסולים שהפרו את כללי המנהל התקין, גרמו לבזבוז כספי הציבור וליקויי בטיחות חמורים. כעובד ציבור וכאיש מקצוע מן השורה הראשונה, פנה כהן למבקר הפנים של נמל אשדוד וחשף בפניו שורה של מחדלים וליקויים חמורים בהתנהלותם של גורמים שונים בנמל אשדוד, לרבות מינוי מקורבים, תאונות בטיחות חמורות שניסו לטייח ועוד. כתוצאה מפועלו, נאלץ יובל להתמודד עם התנכלות קשה מצד גורמים בנמל, שכללה איומים על חייו, הכתמת שמו האישי והמקצועי וגולת הכותרת – מניעת קידומו לתפקיד חובל גוררת במשך למעלה מ-14 שנים על ידי הטיית מכרזים נגדו. יובל עתר על כך פעמים רבות לבית הדין לעבודה – עתירות שבהן גם זכה כאשר בית הדין חייב את הנמל לפרסם מכרזים חדשים בכל פעם. ב-2016 סוף סוף זכה יובל במכרז לתפקיד חובל גוררת ואף דורג בציון גבוה במיוחד. אבל, פתאום טענו בנמל ש״אין תקן״ – זאת, חרף מצוקת כוח אדם קשה באיוש תפקידי חובלי גוררת והקושי בתפקודו השוטף של הנמל, ואף חרף הסכנה הבטיחותית הכרוכה בכך לחיי אדם. בעקבות זאת, פנינו בזמנו פעם נוספת לבית הדין לעבודה. לכל אורך הדרך, חזר והתעקש הנמל על עמדתו כי אין תקנים. והנה- באורח פלא, גילינו עכשיו כי הנמל פרסם מכרז חדש בדיוק לאותו תפקיד חובל גוררת, בו זכה יובל במכרז עוד ב-2016, וזאת למרות הצהרות הנמל כי אין תקנים לתפקיד זה. בעקבות זאת הגשנו בקשה דחופה ותביעה לבית הדין לעבודה, יחד עם עו"ד רון דרור ועו"ד קארין ויינשטיין, שיוציא צו מניעה האוסר על חברת נמלי ישראל – שבבעלותה נמצא כיום נמל אשדוד, להוציא את המכרז החדש לפועל, וזאת עד שיובל ימונה לחובל גוררת, התפקיד בו זכה במכרז עוד ב-2016.

דוגמאות נוספות:

◆ פתיחת השמיים וסיוע לאזרחים ישראלים להגיע לישראל להצביע בבחירות – הגשנו עתירה בדרישה לפתוח את השמיים ולאפשר לעשרות אלפי ישראלים לחזור הביתה לארץ ולהצביע (וניצחנו).

אכיפת חתימת נתניהו על הסדר ניגוד העניינים – ניצחנו בעתירה שהגשנו על מנת שראש הממשלה הנאשם בפלילים יעמוד בהתחייבות שלו לחתום על הסדר ניגוד עניינים שימנע ממנו לעסוק במינויים ברשויות אכיפת החוק בישראל.

מינוי שר משפטים ושרים נוספים – בזכות עתירה שהגשנו, וניהולה במשך שבוע אינטנסטיבי במיוחד בבית המשפט העליון, מונה שר משפטים, וכן ארבעה שרים נוספים – תקשורת, מדע וטכנולוגיה, שוויון חברתי, מים והשכלה גבוהה.

קידום מינויי בכירים בשירות הציבורי – בזכות הפעילות שלנו קודמו מינויי מפכ"ל, ראש המוסד וראש השב"ס. בימים אלו אנחנו נאבקים בבית המשפט על מינויים של פרקליט מדינה קבוע וכן על מינוי של למעלה מ-30 שגרירים ברחבי העולם – מינויים שתקועים למעלה משנה.

מאבק בפגיעה הקשה בשירות הציבורי ובחברות הממשלתיות – לאחר שהשר דוד אמסלם סירב לחתום על ייפויי כח לנציגי המדינה בדירקטוריונים של חברות בבעלות המדינה, מה שהוביל לפגיעה חמורה באינטרס הציבורי בחברות אלו, הגשנו עתירה לבג"ץ.

ליווי משפטי של מאמצי המחאה – לאחר שהשר דוד אמסלם סירב לחתום על ייפויי כח לנציגי המדינה בדירקטוריונים של חברות בבעלות המדינה, מה שהוביל לפגיעה חמורה באינטרס הציבורי בחברות אלו, הגשנו עתירה לבג"ץ.

מאגר מידע משפטי:

דורשים לחקור את השחיתות בצוללות!

איך יכול להיות שאותו אדם שאמון על המדינה, לא דואג לביטחון של המדינה? הגיע הזמן לחשוף את הקשר של רה״מ לשעבר נתניהו לפרשה, שבאופן תמוה ביותר הוכרז כבר בשלב מוקדם מאוד של החקירה שהוא “לא חשוד” – למרות שאחר כך נחשפנו לפרטים רבים שמשנים את התמונה. אנחנו דורשים משופטי בג״ץ: אל תתנו לפרשת שחיתות חמורה כזו להיעלם בלי חקירה מקיפה וכוללת. חתמו עכשיו על העצומה!

דורשים שרים נקיי כפיים עכשיו!

למה לרופאים, עורכי דין, עובדים סוציאליים, שופטים, פסיכולוגים ואפילו לחברי כנסת יש קובץ של כללי אתיקה מחייבים – אבל לראש הממשלה, לשרים ולסגני שרים אין? הגיע הזמן שהממשלה הנוכחי תחיל על עצמה ועל הממשלות העתידיות כללי אתיקה ותשיב את אמון הציבור בנבחריו!

תכנית ״זמן איכות״ – אירועי התנועה

מוזמנים/ות לקחת חלק פרויקט מפגשי תוכן והעשרה מטעם התנועה לאיכות השלטון: הרצאות, סיורים, מפגשים ואירועים מיוחדים נוספים.

הצעת חוק – נאשמים מחוץ לפוליטיקה!

מגיע לנו נבחרי ציבור ישרים ונקיי כפיים, שלא סרחו, מעדו או פשעו. החל משרים וסגני שרים ועד לנשיא ולראש הממשלה – על כולם מוטלת החובה לייצג את הציבור ללא אות קלון ומבלי שכתב אישום מכתים את עברם. הצטרפו אלינו לדרישה מחברי הכנסת – קדמו את הצעת החוק שתמנע מאלה עם עבר פלילי לייצג את הציבור.

קטלוג פעילויות חינוכיות לשנת 2021/22

אנשי ונשות חינוך? זה הזמן להזמין הרצאה מטעם התנועה לאיכות השלטון לקראת שנת הלימודים הקרובה! אנו מציעים מגוון הרצאות וסדנאות בנושאי חינוך לאקטיביזם ולערכי הדמוקרטיה. זו דרכנו להוביל שינוי חברתי משמעותי ורחב על ידי יצירת דור של צעירים שיהפכו בבוא העת לאזרחים משפיעים ומובילי דעה.

הצטרפו כחברי וחברות התנועה לאיכות השלטון

בואו להיות חלק משינוי חברתי, להשפיע על החברה ולהתנדב בתנועה, עזרו לנו להגיש עתירות לבג״ץ ולהגן על חושפי השחיתות, סייעו לנו להישאר עצמאיים ובלתי-תלויים. להם יש את הטייקונים? לנו יש את הגב שלכם ושלכן!

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ לעדכוני איכות השלטון

בואו לקבל עדכונים חשובים בזמן אמת ולפני כולם...